Het incubatiecentrum: de eerste ondernemers zijn geselecteerd

Het incubatiecentrum opent binnenkort zijn deuren. De bouw van de lokalen op het terrein van Tinré verloopt zoals gepland en zal volgens Adam Issifou Malla, de verantwoordelijke van het centrum, tegen eind februari helemaal klaar zijn.

Stichting Hubi en Vinciane nam het initiatief voor de oprichting van het centrum. Via en vanuit dat centrum wil zij jonge ondernemers ondersteunen bij de realisatie van hun projecten in verschillende domeinen, maar hoofdzakelijk de agro-industrie.

Het centrum zal landbouwbedrijven die zich richten op de verwerking van landbouwproducten begeleiden tijdens hun opstart en andere innoverende initiatieven ondersteunen die verband houden met de streekontwikkeling in Borgou en Alibori. Bij de selectie van de potentiële projecten hecht de Stichting vooral belang aan hun innovatieve, ecologische, duurzame en sociale karakter.

Maar liefst 63 ondernemers hadden een kandidatuur ingediend. In een eerste stap werden er 26 geselecteerd. Een team van deskundigen bestudeerde hun dossiers en weerhield er uiteindelijk negen die sinds midden januari in ‘pre-incubatie’ zijn. Dat betekent concreet dat zij al verschillende opleidingen gevolgd hebben waaronder ondernemend leiderschap, diagnose van de bedrijfsomgeving en opstellen van een bedrijfsplan. Ook bereidden zij onder begeleiding een aanvraagdossier voor voor de Tony Elumelu Foundation-wedstrijd voor ondernemers.

Na de pre-incubatie- of opleidingsfase zullen de ondernemers geholpen worden bij het opstellen van hun ondernemingsplannen. Een team van deskundigen zal die plannen evalueren en uiteindelijk de ondernemers selecteren die aan de eigenlijke incubatie zullen deelnemen. Gedurende drie jaar krijgen zij begeleiding van nationale en internationale deskundigen en praktijkmensen actief in hun sector. Tegen een financiële bijdrage aan sociaal tarief kunnen zij gebruik maken van verschillende diensten. En als de donoren overtuigd zijn van het potentieel van het project, kunnen zij een financiering krijgen.

Adam Issifou Malla nam de ondernemers mee naar het incubatiecentrum in opbouw zodat ze hun uiteindelijke werkplek al leerden kennen.