Maïs telen in het droogseizoen!

Als je weet dat er in het noorden van Benin slechts één regenseizoen is tussen eind mei en eind september, is het moeilijk te geloven dat er maïs kan groeien in januari. Maar toch kan het.

De lagere school van Bonsi in het dorp Boko in de gemeente N’Dali bewijst het. De directeur van de school, Marius Amoussou, licht toe dat de leerlingen eind oktober en begin november maïszaadjes gezaaid hebben in de nieuwe moestuin van de school. “We hebben heel regelmatig water gegeven en onkruid gewied als het nodig was. We zijn echt blij met het resultaat van ons experiment. Het had niet beter kunnen verlopen. Sommige planten hebben wel tot drie kolven gegeven”.

Samadou Sidi
Samadou Sidi

Volgens Samadou Sidi, landbouwkundige van de Stichting die de school begeleidt bij het bewerken van de moestuin, hebben niet alleen de irrigatie van de gewassen en het wieden dit resultaat mogelijk gemaakt. Ook de bemesting van de bodem met organische meststoffen of dierlijke mest is een belangrijke succesfactor. “We kunnen dit ook op grotere oppervlakten toepassen, maar dan moet er voldoende water voorhanden zijn om de gewassen regelmatig te kunnen besproeien. Naast de aanwezigheid van water, zijn de vruchtbaarheid van de bodem en een goed onderhoud van de tuin essentiële voorwaarden om succesvol te zijn. Als aan die voorwaarden voldaan is, kunnen we het hele jaar door maïs telen.”