De Stichting lanceert het preventieproject voor niet-overdraagbare ziekten

Preventieproject voor niet-overdraagbare ziekten
(Diabetes en Hypertensie)
Financiering door het Belgische Directoraat-Generaal voor Ontwikkelingshulp

Stichting Hubi & Vinciane start een nieuw project op in Benin, meer bepaald een project ter preventie van niet-overdraagbare ziekten (NOA) zoals diabetes en hypertensie of hoge bloeddruk.

Louvain Cooperation

In partnerschap met Louvain Coopération zal het uitgerold worden in zes dorpen en stadswijken in de gemeenten Parakou en Tchaourou. In Parakou gaat het om Wansirou, Agbagba en Baka en in Tchaourou om Koubou, Tékparou en Kaki-Koka. Het project wordt gefinancierd door het Belgische Directoraat-generaal voor Ontwikkelingshulp (DGD) en duurt vijf jaar. Het doel is het ontwikkelen van preventieve en gezondheid bevorderende acties voor de bevolking om de incidentie van niet-overdraagbare ziekten te verminderen. Die acties zullen focussen op een gezond voedingspatroon en een gezonde levensstijl.

Stand van zaken van het project

Op 1 april 2022 ging het project van start. Om het project te coördineren en toezicht te houden op de verschillende activiteiten wierven we Rahmat Sokouinto aan. Het verslag van het kennismakingsgesprek met haar vind je ook in deze nieuwsbrief. Haar rol bestaat erin de lokale gemeenschappen te ondersteunen en te begeleiden bij het verwerven van een gezond voedingspatroon en een gezonde levensstijl. Na de aanwerving van Rahmat Sokouinto werd het project effectief gelanceerd en voorgesteld aan onze plaatselijke partners waaronder de gemeentebesturen van Tchaourou en Parakou, de universiteit van Parakou, en de verantwoordelijken voor de gezondheidszones van Parakou-N’Dali en Tchaourou. Op 16 juni kwamen alle betrokken actoren samen in onze zetel, het CIAP in Parakou.

Nadien heeft het projectteam het project aan de vertegenwoordigers (dorpsafgevaardigden, religieuze leiders, politiek verkozenen …) van de zes lokale gemeenschappen voorgesteld. Iedereen was zeer positief. Het initiatief wordt sterk gewaardeerd. Vooral de personen actief in de medische en gezondheidssector en de dorpelingen zelf waren heel erg tevreden.

Er zal nu in eerste instantie gepeild worden naar de kennis, houding en praktijk van de verschillende gemeenschappen met betrekking tot NOA’s. Op basis van de resultaten van die enquête zal het projectteam kunnen bepalen waar welke acties nodig zijn. Rahmat Sokouinto zal ook teams van plaatselijke ondersteuners opleiden en installeren. Die teams zullen mee helpen bij de sensibiliseringsactiviteiten en de kookdemonstraties. Zij zal ook de verschillende metingen (gewicht en lengte, tailleomtrek, bloeddruk, bloedsuikerspiegel enz.) bij de lokale gemeenschappen opvolgen. Verder zal het projectteam wekelijks sportieve activiteiten organiseren en regelmatig huisbezoeken afleggen om de naleving en resultaten van de verschillende acties op te volgen.

Wij wensen het projectteam alvast veel succes.