In memoriam Piet Van Assche


Donderdag 4 maart is Piet Van Assche op 88-jarige leeftijd overleden na een lange slepende ziekte. Piet Van Assche, onze papa, die wijze, gepassioneerde en geëngageerde man. De stichter en bezieler van de Stichting Hubi & Vinciane. Tijdens zijn laatste bezoek in 2010 kreeg hij van de toenmalige president van Benin de onderscheiding ‘Ridder van de Nationale Orde van Benin’. Een erkenning voor zijn ‘onloslatend’ niet-aflatend engagement. 

Piet Van Assche


Dat engagement begon op 16 november 1981, na een tragisch vliegtuigongeval. Onze zus Vinciane en haar partner Hubert (Hubi) overleefden de crash niet. Hubi was toen geneesheer-directeur van het brousseziekenhuis van Papané. Onze zus Vinciane ging regelmatig op bezoek en gaf wiskunde en wetenschappen in het college van Tchaourou.  
 
Het verdriet in onze familie was niet te vatten. Als tieners werden we betrokken bij de oprichting van de Stichting Hubi & Vinciane: het was vooral papa die ze leidde, natuurlijk samen met mama en de ouders van Hubi.  
 
Het werd zijn levenswerk. Voor zijn drukke job als onderzoeker kernfysicus werkte hij lange dagen en reisde hij de wereld rond. In het weekend was hij er voor ons, zijn dochters-oogappels en voor zijn vrouw, de grote liefde van zijn leven. Maar na het ongeval van zijn oudste dochter ging al zijn vrije tijd naar fundraising en het opzetten van de vele projecten van de Stichting.
 
In 2008, toen papa zijn gezondheid het niet langer toeliet, nam ik (Pascale) het voorzitterschap over. Met de gedrevenheid en begeestering van papa werk ik samen met een heel fijn team verder aan de droom van Hubi en Vinciane om de levenskwaliteit te verbeteren voor de bevolking in de regio van Borgou. Papa stierf op de dag dat ik op het punt stond om met een Belgische delegatie naar Benin te vertrekken. Even twijfelde ik, maar ben toch vertrokken. Dat was het enige goede wat ik kon doen voor papa, voor Hubi & Vinciane, voor de Beniners. 
 
Dankjewel lieve papa. 
Vanwege je dochters Pascale en Mary-Ann Van Assche – zusjes van Vinciane.  


4 maart 2022: het nieuws van het overlijden van Piet Van Assche ging als een lopend vuurtje rond bij de medewerkers en sympathisanten van de Stichting Hubi & Vinciane in Benin. Piet heeft dan wel een gezegende leeftijd bereikt, maar dat vermindert het verdriet om zijn dood niet. Wie was Piet, die grote man waar iedereen zo vol lof over spreekt?

Wijlen Piet Van Assche was een groot visionair, met een grootmoedig hart. Hij slaagde erin om een dramatische gebeurtenis om te zetten naar een hoopvol initiatief voor de kansarme bevolking van de regio Borgou. En zo bestendigde hij ook de namen van dr. Hubert Adriaens en van zijn dochter Vinciane Van Assche. Dankzij de Stichting die hij in 1982 samen met de families van Hubi en Vinciane heeft opgericht, hebben vandaag duizenden mensen uit de gemeenten Tchaourou, Parakou en N’dali toegang tot een kwaliteitsvolle gezondheidszorg in de ziekenhuizen van Papané en Boko. Duizenden landbouwers hebben zich economisch kunnen versterken en zijn nu in staat om hun gezinnen te voeden, hun kinderen naar school te laten gaan en de medische verzorging te betalen …

Piet was er rotsvast van overtuigd dat het mogelijk was om van bijna niets (een honderdtal sympathisanten en 25 000 euro inkomsten per jaar) iets heel groots uit te bouwen met nu meer dan 1 000 sponsors en meer dan 300.000 euro inkomsten per jaar. Hij geloofde echt in zijn project. HIj stak er dan ook al zijn fysieke, materiële en financiële energie in. Vandaag is de Stichting een stevige organisatie dankzij de vele medewerkers die Piet heeft kunnen inspireren.

De Beninse staat was en is Piet nog steeds zeer erkentelijk. Als blijk van die grote waardering werd hij in 2011, tijdens zijn laatste reis naar Benin, tot Chevalier de L’Ordre National van Benin verheven.

Alle Beniners die hem ontmoet hebben, zullen hem altijd als een groot en vrijgevig persoon herinneren. Zijn voorbeeld inspireert velen. En voor alle mensen die nog met de Stichting in contact zullen komen, is het jammer dat zij niet de kans gehad hebben om Piet te leren kennen.

Wij zijn ervan overtuigd dat hij zal blijven waken over zijn kleine ‘Van Assche familie’ én over zijn grote ‘Stichting Hubi en Vinciane familie’.

Rust in vrede Piet.

Marcienne Houenou – Directrice van de Stichting in Benin


Medeleven uit Benin bij het overlijden van Piet Van Assche, vader van Stichting Hubi & Vinciane

Het overlijden van Piet Van Assche, ‘papa Piet’ voor sommigen en ‘opa Piet’ voor anderen, heeft vele mensen aangegrepen. En dat zowel in België als in Benin. Medewerkers en partners van onze Stichting in Benin, getuigen over wat zij voelen.

Dokter Emile Kouthon, directeur van het hospitaal Saint-Martin van Papané

We waren allemaal aangedaan door het nieuws van het overlijden van pépé Piet Van Assche. We waren dan ook heel erg op hem gesteld. Ik herinner me nog goed hoe ik in 1999 voor het eerst in contact kwam met Piet Van Assche en de Stichting. Ik was pas gestart als jonge huisarts in het ziekenhuis van Papané. Op een avond klopte iemand bij mij thuis aan de deur. Het was Piet Van Assche, oprichter en voorzitter van de Stichting. Hij had gehoord dat er een nieuwe dokter aangeworven was en wilde mij persoonlijk begroeten en verwelkomen. Dat was mijn eerste contact met Piet Van Assche en de Stichting. Het getuigt van de grootsheid en nederigheid van de man en van zijn betrokkenheid bij ons hospitaal. De vooruitgang van ons hospitaal hebben we aan Piet Van Assche te danken. Dat het ziekenhuis vandaag erkend is als referentiecentrum, kunnen we op zijn conto schrijven en dat van de vele partners die hij gemotiveerd heeft om te doneren en te steunen. We betreuren zijn overlijden. Hij was dé grote weldoener voor ons hospitaal. Ons medeleven gaat uit naar zijn familie en naar allen die hem kenden en van hem hielden.

Affouda Roude, hoofd van het operatiekwartier van het hospitaal Saint-Martin van Papané

Het nieuws over de dood van onze lieve vader Piet Van Assche heeft ons moreel een serieuze slag toegebracht. We voelen ons verdrietig en verloren. Allemaal herinneren we ons nog hoe Piet hier tijd doorbracht samen met het ziekenhuispersoneel. Hij was een zachtaardige en vriendelijke man die erg begaan was met ons. Hij luisterde naar ons en spaarde kosten noch moeite om de zieken en kwetsbaren die in behandeling waren in het hospitaal te helpen. We zullen hem nooit vergeten.

Dr Cyrille Agbo Liagbo, chirurg van het hospitaal Saint-Martin van Papané

Ik heb papa Piet Van Assche nooit zelf ontmoet, maar de mensen die met hem gewerkt hebben, hebben mij alleen maar goede dingen over hem verteld. Lang geleden al hoorde ik over Piet praten. Zijn werken spraken eigenlijk voor zich: de talrijke uitbreidingen van de gebouwen van het hospitaal zodat het personeel nóg kwalitatievere diensten kan leveren aan de patiënten.

Jaren geleden, toen ik in het Saint-Louis ziekenhuis van Cotonou werkte, stuurde de toenmalige directeur me in januari 1999 naar het hospitaal van Papané om er stage te lopen op de chirurgie-afdeling. Toen ik na die stage terugkwam, sprak ik erover met een familielid van mij die vroeger ambassadeur was geweest. Hij reageerde onmiddellijk ‘je bent naar het ziekenhuis van Piet geweest voor een stage!’. Zo vertelde mijn familielid mij het verhaal van Piet Van Assche en het ontstaan van de Stichting. Hij was een groot man en mijn oom was vol lof over hem.

Vandaag werk ik in het ziekenhuis van Papané. En als ik zie wat Piet hier allemaal verwezenlijkt heeft en als ik alle positieve getuigenissen van collega’s hoor, dan kan ik alleen maar besluiten dat hij een heel groot hart had. Zijn edelmoedigheid, zijn luisterbereidheid en zijn altruïsme zijn maar enkele van zijn kwaliteiten die mij zullen bijblijven. Moge hij in vrede rusten.

Marcienne Houenou, directrice van Stichting Hubi & Vinciane in Benin

Een groot man is overleden. Eerst en vooral wil ik namens het lokale team mijn deelneming betuigen aan de familie; in het bijzonder aan de weduwe en de kinderen van Piet, én aan de hele Stichting want Piet was een vader voor ons allen. Ik had de eer en het geluk om Piet te leren kennen toen ik voor het hospitaal van Boko werkte. Als hij op missie was in Benin, kwam hij telkens naar de kantoren om met ons te praten. Hij deelde ook zijn ideeën en zijn visie op de Stichting in Benin.

Toen ik dan later bij de Stichting begon te werken, zag ik dat hij de ideeën uit onze gesprekken gebruikt had om de projecten voor de Stichting verder te ontwikkelen. Papa Piet was een hele ambitieuze man. Samen met zijn vrouw en familie slaagde hij erin om nog veel meer mensen in België bij het project te betrekken en een lokaal team op te zetten in Benin. Vandaag is de Stichting een stevige organisatie. En ze blijft nog verder groeien om de levensomstandigheden in de Beninse gemeenschappen van Tchaourou, Parakou en N’Dali te verbeteren. Het lokale team is blij om deel uit te maken van de Stichting en is bijzonder trots op haar verwezenlijkingen.

Wij bidden voor papa Piet Van Assche. Moge hij in vrede rusten.