Landbouw en ondernemerschap – op bezoek bij Igor Sihou

Entreprenariat Agricole Igor Sihou

Igor Sihou, 23 jaar, is een van de drie beursstudenten van de promotie van 2018 van de Summer School, het door Materialise gefinancierde project. Hij volgt momenteel zijn derde jaar landbouwkunde, optie plantaardige productie, aan de universiteit van Parakou.

De economische vormingen die hij tijdens de Summer School heeft kunnen volgen, zijn nu zeer nuttig voor hem. Al in het eerste jaar van zijn universitaire studies lanceerde hij zich als landbouwkundig ondernemer. De gemeente Parakou was bereid hem een perceeltje van een grotere site toe te wijzen om te bewerken. Daar legde hij een kleine moestuin aan.

Voorstelling van de site

De moestuin van Igor Sihou ligt in een laaggelegen gebied in de wijk Baka in Parakou. Op de site worden verschillende groenten geteeld : sla, gombo – in België gekend als okra -, Afrikaanse aubergine en crin-crin.

Waarom startte je zo snel als ondernemer ?

Daar zijn verschillende redenen voor. Ten eerste kan ik in mijn moestuin de theoretische kennis die ik aan de universiteit leer, in de praktijk brengen. Ten tweede bereid ik me zo voor op het beroepsleven en op het niet meer afhankelijk zijn van de Stichting of van iemand anders. Ten derde wil ik voor mijn eigen rekening werken, wil ik een autonome ondernemer zijn.

Wat was het grootste probleem bij de opstart van je moestuin?

Water. Het is heel moeilijk om voldoende water op het terrein te krijgen. Om het watertekort te verhelpen, heb ik drie kleine putten van ongeveer 1 m diep gegraven. Die putten geven mij voldoende water om de gewassen te begieten.

Heb je al klanten voor je groenten ?

Ja, eigenlijk wel. De behoefte is er en de vraag is zelfs groter dan het aanbod. De klanten van de andere landbouwers hier op het terrein, zijn langzamerhand ook mijn klanten geworden. Als ze naar hier komen, kopen ze een beetje van alles.

Wat doe je met de opbrengst van de verkoop?

De opbrengst uit de verkoop is zeker niet te verwaarlozen. Met die inkomsten kan ik mijn werk- en ander materiaal (gieters, zaaigoed, sproeiers) onderhouden en vernieuwen. En ik heb zelden te weinig geld om in mijn onmiddellijke behoeften te voorzien.