Maak kennis met Albert Tori, een succesvolle landbouwer

dankzij de steun van onze Stichting

Albert Tori
Albert Tori boer op zijn boerderij in Sirarou in de gemeente N’Dali

Kun je jezelf even voorstellen? En hoe heb je de Stichting leren kennen?

Mijn naam is Albert Tori. Ik ben landbouwer en ik woon in Sirarou, een dorp in de buurt van N’Dali. Ik heb de Stichting in 2016 leren kennen. In die tijd woonde ik samen met andere dorpelingen enkele van hun trainingen over sojateelt bij. Dankzij die opleidingen heeft ons dorp nu een van de meest succesvolle sojateelten in de regio.

En hebben de landbouwkundigen van de Stichting je sindsdien nog gesteund?

Ja, zeker en vast. Het is aan hen te danken dat ik mij niet heb beperkt tot het verbouwen van maïs en soja. Ze hebben me geleerd hoe ik verschillende gewassen kan verbouwen. En aangezien ik een groot stuk land heb van ongeveer 20 hectare, adviseerden ze me om te kiezen voor geïntegreerde landbouw. En dat is precies wat ik nu doe: fruit- en groenteteelt combineren met veeteelt. Ik heb nu ongeveer 100 stuks pluimvee (kippen, hanen, eenden en parelhoenders) en ongeveer 50 geiten, schapen en runderen. Ik heb verschillende fruitbomen en ik heb zelfs een dertigtal bijenkorven, waardoor ik sinds drie jaar honing kan verkopen in het dorp.

En hoe ondersteunen de landbouwkundigen je concreet?

Ze komen hier zeer regelmatig. Ze vertellen me bijvoorbeeld hoe ik voor mijn dieren moet zorgen en hoe ik kan voorkomen dat ze ziek worden. Zij tonen mij ook welke planten ik kan gebruiken om hen te voeden en hoe ik de gewassen kan bemesten met hun uitwerpselen.
Met hun steun probeer ik zo veel mogelijk te evolueren naar agro-ecologie: milieuvriendelijk werken in combinatie met een zo goed mogelijke opbrengst tegen de laagst mogelijke kosten.

En heb je al een verschil in inkomen gemerkt?

Ja, ik heb veel minder financiële problemen nu. Met de opbrengst van de verkoop van eieren, hanen en parelhoenders kan ik de dagelijkse uitgaven en het schoolgeld betalen. En als iemand ziek is, verkoop ik een geit of een schaap of wat honing om de dokters- en ziekenhuiskosten te dekken.

En wat zijn je plannen voor de toekomst?

Ik zal zeker doorgaan met geïntegreerde landbouw. Mijn dorpsgenoten komen nu regelmatig bij mij voor advies. Ik heb nu een van de meest winstgevende boerderijen in het dorp.

En hoe kan de Stichting u verder ondersteunen?

Ik heb al veel steun gekregen van de Stichting, maar wat voor mij een groot probleem blijft, is het gebrek aan water. Ik heb een put geboord, maar tijdens het droogseizoen is er geen water. We moeten dan vier kilometer lopen met flessen van 25 liter om water te kopen.

Ik zou ook graag meer opleidingen volgen, bijvoorbeeld over het fokken van konijnen. Op dit moment heb ik daar de vaardigheden niet voor.

Voorlopig red ik het met mijn eigen middelen en de steun van de Stichting Hubi & Vinciane, maar ik sta open voor elke andere steun.