Meet and greet met Chamsou-Dine Baguiri

Chamsou-Dine Baguiri

Onze nieuwe verantwoordelijke communicatie in Benin !

Chamsou-Dine, kun je jezelf even voorstellen ?

Mijn naam is Chamsou-Dine BAGUIRI. Ik ben geboren op 2 maart 1993 in Parakou in Benin. Ik ben afkomstig uit Ina, een arrondissement van de gemeente Bembèrèkè in het noorden. Ik heb een baccalaureaat B in literatuur en economie én een licentie in technische informatie- en communicatiewetenschappen, optie journalistiek. Ik ben getrouwd en heb twee kinderen: een meisje en een jongen.

Waarom heb je gesolliciteerd bij de Stichting?

Ik vond mijn persoonlijke waarden en vooral mijn wil om te delen en het belang dat ik hecht aan vrijwilligerswerk, volledig terug in de waarden van de Stichting. De activiteiten van de Stichting Hubi & Vinciane liggen ook duidelijk in de lijn van de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s) van de Verenigde Naties. Dat vind ik erg belangrijk.

De acties die de Stichting onderneemt in de gemeenten Tchaourou, Parakou en N’Dali, dragen allemaal effectief bij aan het welzijn van de bevolking van Benin. De wil en de inzet van de Stichting om anderen te helpen en te ondersteunen en de sensibiliserende acties die zij opzetten op het vlak van onderwijs, gezondheid, landbouw en voeding, hebben mij geraakt. Ik werd als het ware verliefd op de Stichting.

Toen ik nog als verslaggever werkte bij de publieke omroep van Benin in Parakou (Office de Radiodiffusion et Télévision du Bénin), had ik al eens een verslag gemaakt over een activiteit van de Stichting. Ik was dus al een beetje vertrouwd met de Stichting voor ik er begon te werken.

Had je eerder al gelijkaardige ervaringen of in dezelfde sector gewerkt?

Ja, ik had voordien al professionele ervaringen opgedaan rond sociale thema’s , maar ik durf niet te stellen dat ze gelijkaardig waren. Zo ben ik bijvoorbeeld sinds 2019 lid van het Beninse netwerk van het Wereldjeugdparlement voor Water (RBPMJE). Ik ben er verantwoordelijk voor alle communicatie in de regio van Borgou. Vanuit mijn interesse in duurzame ontwikkelingsdoelstellingen, heb ik mij gespecialiseerd in het schrijven van artikels en het maken van video’s. Met het RBPMJE gaan we als vrijwilligers de baan op om de bevolking te sensibiliseren en te motiveren voor een meer hygiënische levenswijze.

De komst van COVID-19 had tot gevolg dat we met het RBPPJE en een andere vereniging waarin ik actief ben, namelijk Voix et Actions Citoyennes (VOA), vooral ingezet hebben op de communicatie via de sociale netwerken om de pandemie te bestrijden. Bij die twee verenigingen en ook via veldwerk voor enkele internationale NGO’s heb ik veel geleerd op het vlak van observatie en verslaggeving, en niet te vergeten over het schrijven van artikels en het maken van audiovisuele producties.

Je werkt sinds begin maart bij de Stichting. Waar heb je je tot nu toe op gefocust?

Sinds ik bij de Stichting werk, heb ik mij gefocust op het schrijven van artikels en het produceren van videoclips over de verschillende werkterreinen van de Stichting. Ik heb al verschillende video’s geproduceerd, waaronder een reportage over de overhandiging van schoolboeken aan de openbare lagere en middelbare scholen waar de Stichting mee samenwerkt en een videoclip voor de week van de vrijwilliger in België. Ik heb ook al verschillende artikels geschreven zoals een verslag over het bezoek van de Belgische ambassadeur in Benin aan het CIAP en over de tuinbouwopleiding van de animatoren van de Stichting enzovoort.

Ik werk ook aan het meer zichtbaar maken van de acties van de Stichting. Dat was trouwens een van mijn doelstellingen toen ik bij de Stichting startte.

Je hebt nu al een eerste idee van hoe de Stichting werkt. Zijn er dingen die je zou willen veranderen aan de manier waarop informatie wordt uitgewisseld tussen de sympathisanten in België en Benin?

De uitwisseling van informatie met de sympathisanten in België verloopt eigenlijk goed. Ik voel mij als het ware ‘in België’ wanneer ik met de mensen in België samen werk of met hen contact heb.

Ik denk dat we zeker moeten doorgaan met het produceren van video’s en artikels. Die zijn belangrijk als sensibilisering in de context van subsidies en sponsoring. Ik ga daar mijn uiterste best voor doen. We zouden ook wekelijkse uitwisselingssessies kunnen organiseren met de Belgische vrijwilligers via videoconferentie om zo meer informatie te kunnen delen en elkaar beter te leren kennen.

De nieuwsbrief en de website zijn essentieel voor de werking in België. Heb je al zicht op hoe de nieuwsbrief en de website in Benin worden gebruikt?

Ja, ik ben bezig met het uitwerken van een strategie. Alle personeelsleden van het plaatselijke team, de beursstudenten en de stagiaires zijn erbij betrokken. Iedereen zal aangemoedigd worden om regelmatig de nieuwsbrief te lezen en de website te raadplegen.

Ik ben van plan een Whatsapp groep op te richten met de naam “Vrienden van de Hubi & Vinciane Stichting”. Al die mensen zullen ook de Facebook-pagina en alle ander publicaties van de Stichting liken en hun vrienden aanmoedigen hetzelfde te doen. Zij zullen ook de website van de Stichting bezoeken.

Hoe ziet u de rol van de sociale media in het bereiken van de doelstellingen van de Stichting (geneeskunde, onderwijs, landbouw) en in het beter bereiken van de bevolking van Benin?

Sociale netwerken spelen een belangrijke rol bij de verwezenlijking van de doelstellingen van de Stichting. Vooral de Facebook-pagina en Twitter zijn bedoeld om internetgebruikers te informeren over de activiteiten van de Stichting. Om de twee dagen publiceren zou een goede optie zijn om de aandacht van de Internetgebruikers, vooral de Beniners, Afrikanen, Europeanen en anderen, te vangen en vast te houden. Met de tweets en shares zullen we erin slagen een maximum aan mensen te bereiken en de Stichting bekender te maken.

Dankjewel Chamsou-Dine. We wensen je veel succes.