Meet and greet met Marius Anato

Marius Anato werd recent aangeworven om vanuit het incubatiecentrum de startende ondernemers te ondersteunen en te coachen. We laten je graag met hem kennismaken.

Marius Anato

Marius, kun je jezelf even kort voorstellen?

Als landbouwkundig ingenieur heb ik ondertussen al meer dan acht jaar professionele ervaring in consultancy op het vlak van landbouw en ondernemerschap voor jongeren. Ik organiseerde onder meer verschillende conferenties voor jonge landbouwers over de nieuwste technieken voor het fokken van varkens, kippen en kleine herkauwers. De laatste drie jaar legde ik mij vooral toe op het coachen van startende ondernemers.

In 2019 was ik laureaat van het Baochain-project, een programma gericht op het versterken van het ondernemerschap bij jongeren. Heel recent, in april 2023, was ik laureaat van het ondernemersprogramma van Mastercard met de UAC Startup valley – incubator. Als bedrijfsconsultant werkte ik bij verschillende gerenommeerde organisaties zoals bij Technoserve voor het Benibiz-project en bij bij GEL Sud Bénin voor het DEFIA-programma. Het geeft mij heel veel energie als ik jonge ondernemers kan helpen om hun naamsbekendheid op de markt te vergroten en hun omzet te verhogen.

Wat is je rol in het incubatiecentrum?

Ik zal de jonge starters helpen om hun ideeën om te zetten in een bedrijf én hen begeleiden in alle fasen van dat proces. Die fasen zijn onder meer de concretisering van het idee, de haalbaarheidsstudie, de prototyping, de bijsturing van het product of de dienst, het marktonderzoek en de keuze van de marketing- en verkoopstrategie. Elke samenwerking start met een contract waarin we de doelstellingen vastleggen zodat de wederzijdse verwachtingen duidelijk op mekaar afgestemd zijn.

Ik heb alvast een vormings- en coachingstraject uitgewerkt voor de starters. Zij zullen maandelijks aan één vorming en minimaal één coaching sessie kunnen deelnemen. Daarnaast heb ik een aantal management tools uitgewerkt om hen tijdens het hele proces op te volgen en te evalueren. Tot slot werk ik samen met de starters een pitch en een business plan uit, belangrijk voor het vinden van financiering.

Een ander belangrijk deel van mijn taak zal erin bestaan om mee de activiteiten van het centrum en de NGO CPID (Cooperation for Sustainable Impact) te plannen. Verder zal ik ook instaan voor het vinden van financiering via projectoproepen.

Wat zijn je ambities voor het incubatiecentrum?

Mijn ambitie voor het centrum is om er, samen met de verantwoordelijke, een innovatief agro-ecologisch centrum van te maken. Ik reken daarvoor op de ideeën van de starters én op ideeën die ontstaan uit onze uitwisselingen met andere partners. We willen van Ariziki vooral een referentie van maken op het vlak van ecologisch ondernemerschap in Parakou en de omliggende gemeenten. Onze agro-ecologische demonstratie-units en onze nieuwe partnerschappen zullen daar zeker toe bijdragen.

Een afsluitend woordje ?

Ik ervaar de collegialiteit binnen de Stichting als enorm waardevol. Ik ben dan ook blij dat ik via de nieuwsbrief de kans krijg om mij voor te stellen aan de collega’s en sympathisanten in België én Benin.

Wij wensen Marius alvast veel succes in zijn nieuwe functie.