Ondervoeding bij jonge kinderen blijft dalen!

screening ondervoede kinderen

We zetten onze strijd tegen ondervoeding bij kinderen verder. De verschillende screeningscampagnes voor ernstige acute ondervoeding die we sinds 2019 voeren, hebben tot een aanzienlijke daling van het aantal ondervoede kinderen geleid.

In 2023 vond de jaarlijkse screening plaats bij meer dan 6.000 gezinnen in de 47 dorpen van N’Dali, waar we in 2015 met het project gestart zijn, en in 16 dorpen van Tchaourou waar we in 2022 gestart zijn.

Bij die gezinnen heeft ons team van 13 sociaal assistenten maar liefst meer dan 12 100 kinderen tussen de 6 en 59 maanden gescreend, waarvan 50,07% meisjes.

In Tchaourou is het ondervoedingspercentage gedaald van 8,83% bij de start van het project naar 2,9% in 2023, hetzij een daling van 5,93 punten in minder dan twee jaar.

De daling van 5,93% is onder meer te danken aan ons project Promotion de Nutrition et de Santé du Couple Mère-Enfants (PNSCME) waarmee we in de lokale gemeenschappen inzetten op het belang van evenwichtige en gezonde maaltijden.

Daarnaast verwijzen we ernstig ondervoede kinderen door naar hospitalen of medische centra voor een intensieve behandeling. Matig ondervoede kinderen worden thuis verder opgevolgd. In N’dali is het ondervoedingspercentage op vijf jaar tijd gedaald van bijna 12 % naar vandaag 1,52%.

Het is echter onze ambitie om ervoor te zorgen dat binnen een paar jaar geen enkel kind in ons werkingsgebied nog ondervoed is én om ons actieterrein nog verder uit te breiden.

We zijn blij met de resultaten, maar de opvolging en de preventieve acties door de sociaal assistenten blijven broodnodig.