Gesprek met een voormalige beursstudent van de Summer School

Kan je jezelf even voorstellen ?

Galdos Amoussou

Mijn naam is Galdos Amoussou, voormalig beursstudent van de Summer School. Ik ben 25 jaar oud en woon momenteel in Parakou.

Welke studies heb je gevolgd aan de universiteit? En waarom heb je juist voor die studies gekozen?

Ik heb net mijn diploma als licentiaat landbouwkunde behaald. Mijn specialisatie is vee- en visteelt. Ik heb voor deze universitaire opleiding gekozen omdat ik besefte dat landbouw dé basis is voor de ontwikkeling van Benin en dat deze opleiding mij in staat zou stellen om nadien een bedrijf op te starten.

Wat heeft de Summer School voor jou betekend?

De Summer School was voor mij een buitengewone kans. Niet alleen leerde ik er bepaalde vaardigheden ontwikkelen zoals spreken voor een publiek, maar de Summer School bereidde mij ook en vooral voor op het universiteitsleven en later op het beroepsleven. Je werkt er intensief samen met mensen van allerlei achtergronden, opleidingen en levensvisies. Ik heb er echt veel geleerd en dat op verschillende niveaus.

Met welk project werd je destijds geselecteerd en heb je de beurs gewonnen?

Ik werkte een project uit rond seksuele opvoeding in de regio van Tchaourou. Het omvatte zowel sociologische als gezondheidsaspecten. Om informatie te verzamelen voor mijn project bezocht en interviewde ik artsen, ambtenaren van het Centrum voor Sociale Promotie van Tchaourou, jonge adolescenten en hun ouders. Dankzij al die gesprekken kon ik mijn communicatietechnieken optimaliseren. Uiteindelijk werd ik door de Stichting en Materialise geselecteerd voor de universitaire beurs en kon ik mijn studies aanvatten. Op de dag van de deliberatie, belde Euloge Adimi van de Stichting mij op en vertelde hij mij dat ik de beurs gewonnen had. Toen ik mijn moeder het goede nieuws vertelde, begon ze te dansen van vreugde.

Welke steun kreeg je nog van Materialise en de Stichting tijdens je universitaire studies?

Naast de studiebeurs en de maandelijkse toelagen, kreeg ik heel veel ondersteuning van de medewerkers van de Stichting. Wij hadden heel vaak contact en ik kon altijd op hen rekenen voor advies en steun in geval van problemen. En op het einde van mijn studies kreeg ik een stageplaats aangeboden bij de Stichting. Ik werk dus nu sinds juni 2021 als stagiair landbouwkunde voor hen.

Welke raad zou je geven aan studenten die nu in het secundair onderwijs zitten en universitaire studies willen starten ?

Het advies dat ik toekomstige studenten zou willen geven, is dat ze heel goed moeten nadenken over de keuze van hun opleiding. Hun toekomstige beroepsleven hangt er immers van af. En ze moeten zeker ook nadenken over de mogelijkheid om hun studies te combineren met een activiteit als ondernemer. De arbeidsmarkt in Benin wordt namelijk complexer met de dag. Je moet dus zeker de optie openhouden om aan het einde van je universitaire studies met een eigen zaak te starten.