Stage in Benin – Molouda El Marnissi

201610_stagebenin_levensboom_ez

Als laatstejaars student bachelor verpleegkunde kregen medestudent Frederik en ik de opdracht het malnutritie project in Boko te helpen opstarten en de opgedane kennis te helpen introduceren in het ziekenhuis van Papané.
Het beeld van een mooi babymeisje, 6 maanden en slechts 2,8 kg die ondanks alle zorgen de dag van aankomst is gestorven bleef me dagen achtervolgen. Elke dag sterven hier mensen aan ondervoeding, bacteriële infecties en andere ziekten of complicaties.

Djamila, de sociaal assistente, die ons begeleidde, behandelde de ondervoede kindjes in het ziekenhuis en organiseerde ook dorpsbezoeken. Op zulke momenten werden alle vrouwen van het dorp uitgenodigd; zwangere vrouwen, moeders, oma’s enz. In elk dorp vond deze bijeenkomst plaats rond een boom. Onder deze ‘levensboom’ werd het jong en nieuw leven besproken, gewogen en gemeten. Tijdens een dorpsbezoek hangen we de weegschaal aan een tak. Daaronder wordt een plank gelegd. De kindjes tot 5 jaar worden gemeten en gewogen. Door middel van P/T–index (gewicht / lengte) wordt nagegaan of een kind ondervoed is en indien ja, in welke mate.

Omdat de mensen in de kleinere dorpen meestal zeer eenzijdig eten, leert men de vrouwen koken met lokale producten die rijk zijn aan de verschillende voedingsstoffen. In de ziekenhuizen van Boko en Papané wordt wekelijks een kooksessie georganiseerd. Tijdens deze culinaire demonstraties krijgen de aanwezigen eveneens uitleg over het belang van gezonde en gevarieerde voeding. Ook het eten van groenten en fruit wordt benadrukt.

Bij ernstige ondervoeding met complicaties wordt de moeder geadviseerd om het kind te laten opnemen in het ziekenhuis. Voor deze MASAC-kindjes (malnutrition aiguê sévère avec complications) is de medische behandeling volledig gratis. Ze worden op dat moment behandeld in het ziekenhuis tot ze terug gezond en op gewicht zijn.

201610_stagebenin

Onze taak was om de opgenomen kindjes elke dag te wegen en hun temperatuur te nemen. We moesten de kindjes goed observeren op mogelijke complicaties.  We letten vooral op verandering van eet-, slaap- of ontlastingspatroon of tekenen van oedeem of andere symptomen. De ouders van de opgenomen kindjes werden goed geïnformeerd en werden ook betrokken bij de behandeling van hun kind. Familie is levensbelangrijk in Benin.

Het malnutritieproject werkt niet enkel preventief naar screening, opvang en behandeling van ondervoede kindjes, maar het moedigt de jonge moeders ook aan om hun baby tijdig te laten registreren.

Ik vond het een hele eer om te mogen meewerken aan het malnutritie project dat Hubi en Vinciane geïntroduceerd hebben en het was een belangrijke levensles.

Molouda El Marnissi