De Stichting helpt kinderen die aan ernstige acute ondervoeding lijden

In een dubbelinterview leggen Eric, de voedingsdeskundige van Stichting Hubi & Vinciane en de maatschappelijk werker van het ziekenhuis van Saint-Martin uit hoe zij samenwerken in de strijd tegen ondervoeding.

Wat zijn de oorzaken van ernstige acute ondervoeding?

Voedingsdeskundige: Het voorkomen en verschijnen van ernstige acute ondervoeding kan worden verklaard door sociale, religieuze, economische en culturele kwesties. In feite heeft de meerderheid van de Beninese bevolking een lage koopkracht en woont ze in afgelegen gebieden waarvan de toegangswegen in zeer slechte staat zijn, wat de toegang tot voedsel en kwaliteitszorg beperkt. De hoge gezinsgrootte als gevolg van polygamie, meerlinggeboorten en het lage gebruik van methoden voor gezinsplanning, beïnvloedt de voedingsstatus van kinderen. Daarnaast bestaan er in Benin verschillende voedselverboden en taboes. In het noorden van Benin worstelt de bevolking om exclusieve borstvoeding te geven. Sommige etniciteiten beschouwen colostrum als ongeschikt voor consumptie. Anderen weigeren kinderen vlees, vis of eieren te geven met het risico ze vatbaar te maken voor diefstal. In weer andere etniciteiten krijgen vaders voorrang bij het delen van maaltijden, vooral als het gaat om stukken vlees.

Hoe wordt de acute ernstige behandeling behandeld?

Maatschappelijk werker: Acute ondervoeding wordt opgevangen op verschillende niveaus van de gezondheidspiramide, afhankelijk van de vorm (matig, ernstig zonder complicaties of ernstig met complicaties) en volgens een uitgebreid protocol. Ernstige acute ondervoeding met complicaties wordt behandeld in therapeutische voedingscentra die meestal gehuisvest zijn op de pediatrische afdeling van districts- en afdelingsziekenhuizen voor gemiddeld 14 dagen ziekenhuisopname.

Hoe verloopt de symbiose van zorgacties op het niveau van de verschillende interveniërende actoren?

Voedingsdeskundige: In de interventiegemeenschappen van de Stichting werkt een dynamisch team van kinderartsen, verpleegkundigen, verpleegassistenten, maatschappelijk werkers en voedingsdeskundigen samen aan de verschillende aspecten van de behandeling om zorg te garanderen. Medicamenteuze behandeling wordt verleend door de kinderarts, verpleegkundigen en verpleegassistenten. Het heeft tot doel alle ziekten te behandelen die verband houden met ondervoeding. Nutritionele behandeling en psychosociale behandeling worden uitgevoerd door de assistent onder toeziend oog van de kinderarts. Een assistent is immers een paramedicus die sociale dossiers behandelt.

Wat is de rol van een maatschappelijk werker bij de zorg voor een ondervoed kind?

kookdemonstraties

Maatschappelijk werker: als onderdeel van het beheer van ernstige acute ondervoeding met complicaties, verwelkom ik moeders van ondervoede kinderen of verzorgers om ze te installeren. Ik registreer de kinderen en gebruik de antropometrische en klinische parameters om voor elke patiënt een dossier op te stellen. Ik maak moeders of verzorgers bewust van de te volgen procedures tijdens de behandeling. Ik maak therapeutische melk (F75 of F100), bereken het dagelijkse voedselrantsoen voor elk kind, de verdeling van maaltijden en volg de toediening van maaltijden aan de kinderen.

Wat is de rol van de voedingsdeskundige bij de zorg voor een ondervoed kind?

Eric: Ik dien als contactpersoon tussen het ziekenhuis en de gemeenschap. Ik ontdek gevallen in de gemeenschap die ik doorverwijs naar het ziekenhuis naar de kinderafdeling. Ik ben de directe schakel met de maatschappelijk werker voor een goede opvolging van de ondervoede kinderen die uit het ziekenhuis zijn ontslagen. Ik organiseer huisbezoeken aan ouders van ondervoede kinderen. Tijdens deze bezoeken leer ik ouders over een gezond en uitgebalanceerd dieet en vele andere onderwerpen om een ​​waarschijnlijke terugval te voorkomen. Ik geef ook kookdemonstraties om uitgebalanceerde recepten te laten zien die zijn aangepast om de goede voedingstoestand van kinderen die genezen zijn van ondervoeding te garanderen.

Wat doet de moeder of de verzorger van het kind?

De Stichting helpt kinderen

Maatschappelijk werker: Tijdens deze periode van 14 dagen wordt de moeder of voogd van het kind getraind in evenwichtige voeding en het bereiden van diverse verrijkte pap. Ze is zich ook bewust van voeding en persoonlijke hygiëne. Door deze training kan ze het kind na de ziekenhuisbehandeling beter thuis houden. Merk op dat het niet altijd gemakkelijk is om een ​​ondervoed kind door te verwijzen dat door de voedingsdeskundige in de gemeenschap is ontdekt.

Wat zijn de moeilijkheden die worden ondervonden?

De meest getroffen gebieden zijn vaak slecht toegankelijk. Moeders van kinderen vinden het moeilijk om het huis te verlaten om naar de 14 dagen behandeling te komen, met het risico hun man of de resterende kinderen te verliezen. We hebben ook een zeer lage levensstandaard waardoor de moeder het niet gemakkelijk de 14 dagen volhoudt omdat er voor het kind wordt gezorgd, maar niet voor de moeder. We hebben ook het lage engagement van echtgenoten. We bedanken echter de Stichting Hubi & Vinciane die te allen tijde strijdt voor het redden van deze kinderen die we doorverwijzen.