Onze actie ‘Bijbenen voor Benin’ was een groot succes!

Bijbenen voor Benin

Door de coronacrisis ging de eindejaarscorrida in Leuven vorig jaar jammer genoeg niet door. We bleven echter niet bij de pakken zitten en gingen op zoek naar een alternatief voor onze jaarlijkse fundraising challenge ‘Bijbenen voor Benin’. Uiteindelijk kozen we voor de formule van een gesponsorde virtuele reis van Leuven naar Parakou in Benin en terug. Deelnemers aan de challenge konden zich de hele maand december inschrijven om te lopen, te fietsen of te wandelen waar en wanneer ze wensten. Door hun sportieve prestaties op de Hubi & Vinciane groep op de Strava app te registreren of zelf hun geplande kilometers in te geven op onze website zouden zij kilometers bijeensprokkelen voor onze virtuele tocht. Tegelijkertijd konden ze ook een financieel steentje bijdragen aan ons project ‘Zuiver water voor de school’.

Het officiële startschot werd gegeven op zaterdag 5 december in Leuven in aanwezigheid van de Leuvense schepenen Lies Corneillie (bevoegd voor Mondiaal beleid) en Carl Devlies, professor Biostatistiek Geert Molenberghs (een trouwe deelnemer aan de Corrida in Leuven) en voorzitter Ererector Marc Vervenne. En vanaf dan was het afwachten … . Zou het concept wel aanslaan? Zouden de mensen zich wel aangesproken voelen door het idee van een ‘virtuele reis’?

Geert Molenberghs - Lies Corneillie - Carl Devlies - Marc Vervenne
vlnr. Geert Molenberghs – Lies Corneillie – Carl Devlies – Marc Vervenne

En of het aansloeg!

16 000 kilometer hadden we nodig om heen en terug van Leuven naar Parakou te geraken. Dankzij een 300-tal enthousiaste deelnemers verzamelden we maar liefst 18 300 km! Dus meer dan voldoende om ook bij aankomst in Leuven op 27 december nog enkele virtuele ererondes te lopen op de Leuvense ring. Niet alleen in België was er enthousiasme voor het project, ook in Benin konden onze medewerkers meer dan 100 sympathisanten enthousiasmeren om samen te lopen. Zelfs de ambassadeur van België in Benin, Xavier Leblanc, liep met hen mee.

Met regelmatige publicaties op onze sociale media hielden we de deelnemers op de hoogte van onze vorderingen én spoorden we hen ook aan om nog een tandje bij te steken. Zelfs Dries Mertens en Kat Kerkhofs, Denis Odoi en Sieg De Doncker lieten weten dat ze ‘Bijbenen voor Benin’ voor 100 % steunden. Een duwtje in de rug van bekende Vlamingen doet blijkbaar wonderen. We willen hen daar dan ook nog eens expliciet voor bedanken.

Rotary Club Leuven-Rotselaar

Voor ons project ‘Zuiver water voor de school’ zamelden de sportieve deelnemers en hun sponsors zomaar even 30 000 euro in! Ook onze Beninse collega’s droegen hun financieel steentje bij. Dankzij dat geld, in samenwerking met Rotary Club Leuven-Rotselaar, kunnen we al dit jaar een belangrijke volgende fase in ons ambitieuze project realiseren. Door de belangrijke bijdrage van de vele sportievelingen, werd beslist om een co-financiering aan te vragen bij de Rotary Foundation voor een Global Grant “Water in de Beninse Scholen”. In een eerste fase zullen de verschillende prijsoffertes worden vergeleken. Ondertussen starten we nu al met de bodemonderzoeken ter voorbereiding van de graafwerken voor de waterputten. Eén van de eerste scholen die van een nieuwe waterput gebruik zal kunnen maken, is de school van Bido Alafia.

We mogen dus meer dan tevreden terugblikken op onze actie ‘Bijbenen voor Benin’. Een welgemeende dankjewel aan alle deelnemers, sponsors en supporters is hier wel op zijn plaats!!

Maar we zijn er nog niet!

Om alle 50 scholen waar we mee samenwerken in de gemeentes Parakou, N’Dali en Tchaourou van drinkbaar water, degelijke sanitaire en hygiënische installaties en moestuinen te voorzien, hebben we in totaal 195 000 euro nodig over een periode van drie jaar. De opbrengst van Bijbenen voor Benin én de steun van Rotary zijn ongeveer voldoende om de kosten voor 2021 te dekken.

Voor 2022 en 2023 zijn we dus nog altijd op zoek naar extra financiële middelen. Wil je het leven van de leerlingen van onze partnerscholen en de bewoners van de omliggende dorpen duurzaam verbeteren, dan kun je nog steeds ons project ‘Zuiver water voor de school’ steunen.

Deelnemers Mozaiek