De Stichting zet zich in voor gezonde en kwalitatieve schoolmaaltijden!

Als Stichting richten we ons voornamelijk op de hygiëne en de evenwichtige samenstelling van de lunches

Daarom organiseren we regelmatig trainingen voor de vrouwen die verantwoordelijk zijn voor het bereiden van maaltijden op onze partnerscholen. 

Hiervoor wordt er samengewerkt met leraren die toezien op hygiëne en voeding, en met de jonge voedingsambassadrices van elke school.

In 2024 hebben we bijna 100 vrouwen opgeleid op 25 van onze 100 partnerscholen. 

Ze leren hoe ze op een hygiënische manier gezonde en evenwichtige maaltijden kunnen bereiden, bewaren en serveren. 

Onze voedingsambassadrices en leraren zien erop toe dat deze goede praktijken ook daadwerkelijk worden toegepast.

De resultaten zijn veelbelovend: tegen het einde van 2023 was al meer dan 80% van de maaltijden evenwichtig samengesteld, in vergelijking met minder dan 60% aan het begin van het project. 

Bijna alle opgeleide vrouwen hebben een medische keuring ondergaan, dragen nu schorten en haarnetjes, en wassen regelmatig hun handen.

Om de kwaliteit van de maaltijden verder te verbeteren, streven we ernaar refters te bouwen en te zorgen voor drinkbaar water op alle scholen.