De Summer School, een samenwerking tussen Materialise en de Stichting

Materialise

Sinds 2012 werken onze Stichting en Materialise nauw samen bij de organisatie van de jaarlijkse Summer School. Tijdens deze Summer School wordt een groep leerlingen met goede resultaten in het secundair onderwijs gedurende drie weken opgeleid en intensief gevolgd door medewerkers van Materialise en de Stichting. Doel is om aan de drie meest belovende studenten een beurs voor universitaire studies te geven. Na hun afstuderen kunnen zij de opgedane kennis en ervaring gebruiken om een verantwoordelijke rol op te nemen in de ontwikkeling van hun regio.

Dit jaar vond de negende editie van de Summer School plaats van 16 augustus tot 10 september.
Het doel was om de deelnemers

  • op te leiden in het gebruik van IT-instrumenten;
  • te begeleiden bij hun keuze van een universitaire studie;
  • te informeren over de arbeidsmarkt en het ondernemerschap;
  • op te leiden om een project te schrijven (bv. het project over de verbetering van de techniek om vis te roken teneinde de rentabiliteit te verhogen of het IT-project over de innovatie van de applicatie Baobab Express om aan de behoeften van de klant te voldoen);
  • stelselmatig te selecteren om uiteindelijk drie laureaten over te houden

De Summer School van dit jaar was wat anders dan de vorige edities. De drie beste studenten kregen immers niet alleen een beurs voor hun universitaire studies, maar ook het vooruitzicht en de mogelijkheid om daarna een opleiding tot zelfstandig ondernemer te volgen. De slogan van de Summer School is dan ook voortaan “Onderwijs en ondernemerschap voor ontwikkeling“.

De drie laureaat-kandidaten voor 2021 zijn MABOUDOU Bédhawi, BIOCHECOUCOU Nestor en HABADA Hyacinthe. Deze laureaten, twee jongens en een meisje, werden geselecteerd vanwege hun ondernemingsgeest, hun belangstelling voor de landbouw en hun duidelijke visie op de wijze waarop zij hun studie en hun loopbaan zullen aanpakken.