Zuiver water voor de school!

Aangezien gezonde voeding en hygiëne onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn, werken we met de Stichting ook aan hygiëne in de scholen. En zonder zuiver water is er uiteraard geen hygiëne mogelijk. Hoe kun je anders regelmatig je handen wassen? Hoe was je groenten en fruit? Hoe kook je gezond? Hoe doe je de afwas?

Bovendien is het water ook essentieel voor de schoolmoestuinen waar groenten en fruit gekweekt worden voor de leerlingen.

Met het project ‘Zuiver water voor de scholen’ willen we ervoor zorgen dat alle scholen waar wij mee samenwerken toegang hebben tot zuiver water.

Scholen die nog geen toegang hebben tot zuiver water, rekenen op de leerlingen en de leerkrachten om water mee naar school te brengen. Iedere dag moet iedereen een bidon met water meebrengen. Dat water is niet altijd zuiver. Bij gebrek aan waterputten, moeten ze immers water halen uit rivieren of poelen. Desondanks kunnen ze niet anders dan dat water gebruiken om te drinken, de handen te wassen en te koken in de schoolkantines.

In die scholen is het ook onmogelijk om moestuinen aan te leggen waar fruit en groenten gekweekt kunnen worden voor de maaltijden voor de leerlingen.

De aanleg van een waterput betekent voor de scholen dan ook een wereld van verschil. Voortaan kunnen de leerlingen zuiver water drinken, is er water om de handen te wassen en de toiletten door te spoelen en kunnen ze een moestuin aanleggen.

Een comité van leerkrachten, ouders en lokale vertegenwoordiigers is verantwoordelijk voor het onderhoud en het beheer van de put. Ook de dorpsbewoners kunnen immers van de waterput gebruik maken. Zij betalen daarvoor een kleine bijdrage die opzij gezet wordt voor eventuele herstellingen.

Dankzij de investeringen van verschillende partners heeft de Stichting al een vijftiental basisscholen kunnen voorzien van zuiver water. In totaal hebben nu iets meer dan 60 % van de ongeveer honderd basisscholen waar wij mee samenwerken een eigen waterput.

Rotary Foundation

In 2024 zullen we nog zes nieuwe waterputten kunnen aanleggen, gefinancierd door de Global Grant van de Rotary Foundation.

Onze droom is dat op termijn al onze partnerscholen toegang hebben tot zuiver water en, bij uitbreiding, ook de omliggende gemeenschappen.

Je kan dit project nog altijd verder steunen. Kies wat jij wil bijdragen:

  • Handenwas-systeem – tippy tap: 20 euro
  • Sensibiliseringscampagne in 1 school: 50 euro
  • Bijdrage aan een toilettenblok (kost 1000 euro): 100 euro
  • Bijdrage aan een waterput (kost 7000 euro): 250 euro

Doneer

Of stort je bijdrage op rekening : BE14 7865 8929 4683 met de mededeling : “zuiver water + je naam”.


Zuiver water voor de school

Rotary Foundation schenkt een waterput aan het dorp Boko

De Stichting Hubi & Vinciane en de Belgische Rotary Clubs hebben een waterput geschonken aan Boko in de gemeente N’Dali.

Wereld Water Dag in een school in N’Dali

Ter gelegenheid van Wereldwaterdag bezocht Chamsou-dine Baguiri een basisschool in N’Dali

Zuiver water voor de school!

Zonder zuiver water kun je niet leven. Jammer genoeg hebben heel veel Beniners vandaag de dag nog geen toegang tot zuiver water.