Zuiver water voor de school!

Zonder zuiver water kun je niet leven. Jammer genoeg hebben heel veel Beniners vandaag de dag geen toegang tot zuiver water. Dat maakt het voor hen heel moeilijk of zelfs onmogelijk om de nodige hygiëne toe te passen. Dat gebrek aan hygiëne leidt dan weer tot gezondheidsproblemen en ziektes zoals diarree en zelfs buiktyfus.

De Stichting heeft daarom topprioriteit gegeven aan de installatie van waterputten en sanitaire en hygiënische basisvoorzieningen in de vijftig scholen waar zij mee samenwerkt in de regio van Borgou.

Mede dankzij de steun van onze Stichting beschikken een dertigtal scholen nu al over waterputten met drinkbaar water. Nu willen we de resterende scholen aanpakken. Die waterputten maken niet alleen een wereld van verschil voor de leerlingen en leerkrachten, maar ook voor de omwonende bevolking. Ook zij kunnen er gebruik van maken.

Waterputten in de scholen

De toegang tot zuiver water is voor de scholen een enorme verandering. Leerkrachten en leerlingen moeten zelf geen water meer meebrengen. Er zit altijd proper water in de handenwassystemen, het eten in de kantine wordt bereid met drinkbaar water, de toiletten kunnen gereinigd worden en er is voldoende water voor het schoolmoestuintje.

Ook voor de dorpelingen betekent de beschikbaarheid van drinkbaar water een zeer grote vooruitgang: zij kunnen zich wassen, hygiënisch koken én ze kunnen voedingsproducten maken om te verkopen.

Allemaal zaken die voordien niet mogelijk waren. In de scholen die nog geen toegang hebben tot zuiver water, brengen de leerkrachten en leerlingen zelf water mee. De leerkrachten binden een container van 25 liter achter op hun motorfiets, de leerlingen brengen flessen mee van 0,5 of 1 liter. Dat is vaak te weinig, zeker in de periodes van droogte, en helemaal voor de kinderen die over de middag niet naar huis kunnen omdat ze te ver wonen (5 à 7 km te voet).

Er is onvoldoende water om te drinken, laat staan om de handen te wassen. Bovendien brengen de leerlingen vaak vervuild water mee uit de rivier.

De installatie van een waterput kost ongeveer 7000 euro.


Sanitaire blokken

Niet alle scholen beschikken over toiletten. En als die er al zijn, zijn er veel te weinig voor het aantal leerlingen en leerkrachten: gemiddeld drie voor driehonderd personen. In die scholen zonder toegang tot een waterput is het ook onmogelijk voor de personeelsleden om de toiletten proper te houden.

De installatie van een sanitair blok met drie toiletten kost ongeveer 1000 euro.


Handenwassystemen

Om de handen te kunnen wassen, werken de scholen met ‘tippy taps’, handenwassystemen gemaakt van gerecycleerd materiaal.

Eén tippy tap installatie kost ongeveer 20 euro.


Sensibiliseringsacties

Met de Stichting investeren we niet alleen in installaties, maar ook in sensibileringsacties rond hygiëne. In iedere school worden er ambassadrices opgeleid die onder toezicht van een leerkracht hun medeleerlingen overtuigen van het belang van een goede hygiëne. Ze leggen uit waarom het belangrijk is om regelmatig de handen te wassen met water en zeep, zeker na een toiletbezoek en voor het eten. Ze tonen ook waarom je heel voorzichtig moet zijn met voedingswaren en dat vliegen en kakkerlakken ziektes kunnen overbrengen. Ze maken daarvoor gebruik van posters, liedjes, gedichten en video’s. Al die acties worden regelmatig herhaald door de ambassadrices. Het effect is stilaan zichtbaar. In de scholen die over water beschikken, wassen de leerlingen nu veel meer spontaan de handen. Maar er is nog veel werk aan de winkel. Zeker in die scholen waar nog geen waterputten geïnstalleerd zijn.

Een sensibiliseringspakket voor één school met al het materiaal kost ongeveer 50 euro.


Budget

Om dit project volledig te realiseren hebben we de komende drie jaar nog 195 000 euro nodig: voor het bekostigen van de bouw van 17 waterputten, 27 toiletblokken en 37 urinoirs en de organisatie van de bijhorende sensibiliseringsacties in de 50 scholen.

Op korte termijn – in 2021 – hadden we 60 000 euro nodig. Dat bedrag hebben we ondertussen (juli 2021) al volledig bereikt.

De campagne “Bijbenen voor Benin” (december 2020) leverde 30 000 euro op.

En de Rotary Foundation schonk ons begin mei maar liefst nog ongeveer het dubbele van dat bedrag via de global grant! Dankzij de Rotary Foundation hebben we dus niet alleen voldoende voor de afwerking van de eerste fase van het project, maar ook een belangrijk startbedrag voor de tweede en derde fase van het project. We zijn Rotary Leuven-Rotselaar dank ook heel dankbaar. Zij hebben immers het project voor ons ingediend bij de Rotary Foundation Worldwide.

Als we daar nog enkele schenkingen van particulieren bijrekenen, komen we aan een nog bij elkaar te sprokkelen bedrag van 100 000 euro.

Je kan dit project nog altijd verder steunen. Kies wat jij wil bijdragen:

  • Handenwas-systeem – tippy tap: 20 euro
  • Sensibiliseringscampagne in 1 school: 50 euro
  • Bijdrage aan een toilettenblok (kost 1000 euro): 100 euro
  • Bijdrage aan een waterput (kost 7000 euro): 250 euro

Doneer

Of stort je bijdrage op rekening : BE14 7865 8929 4683 met de mededeling : “zuiver water + je naam”.


Periode : 2020-2023
Budget : 195 000 euro over drie jaar
Locatie : scholen in de gemeenten van de regio Borgou
Sponsoring : opbrengst van de campagne in december 2020 : “Bijbenen voor Benin” + steun van de Rotary Club Leuven-Rotselaar

Zuiver water voor de school!

Zonder zuiver water kun je niet leven. Jammer genoeg hebben heel veel Beniners vandaag de dag nog geen toegang tot zuiver water.