Gemeenschappelijke moestuinen

Gezonde voeding – Lokaal geteeld

In de 70 dorpen van de regio waar wij actief zijn, willen wij geïrrigeerde gemeenschappelijke groentetuinen aanleggen. Die zorgen niet alleen, zowel in het regen- als in het droogseizoen, voor een noodzakelijke aanvulling op de voeding van de kinderen en dorpelingen, maar zorgen ook voor een duurzame plaatselijke tewerkstelling in Beninse mini-ondernemingen.

De aanleg van die moestuinen kadert volledig in onze strijd tegen malnutritie. Volgens de meest recente statistieken is nog altijd ongeveer 35 % van de kinderen jonger dan 5 jaar chronisch ondervoed in de broussedorpen van deze twee gemeentes. En dat heeft niet zozeer met de hoeveelheid dan wel met de samenstelling van het voedsel te maken. Die bestaat immers nog te vaak alleen uit yam of maniok. Verse en gezond gekweekte groenten en fruit zoals bijvoorbeeld tomaten, boontjes, kool en bananen zijn niet of heel zelden beschikbaar in de afgelegen dorpen.

De aanleg van de gemeenschappelijke moestuinen zal het tekort aan groenten en fruit verhelpen. Dankzij het irrigatiesysteem zal er bovendien het hele jaar door geplant en geoogst kunnen worden, ook tijdens het droogseizoen. Iedere tuin zal voorzien worden van een waterput, een pomp op zonne-energie, een irrigatiesysteem en walletjes om het regenwater tegen te houden.

Project Moestuintjes

In ieder dorp zullen een vijftiental vrouwen de tuin bewerken in een coöperatief model. Zij kweken en oogsten voor hun eigen familie en verkopen het overschot aan hun dorpsgenoten. Van de opbrengst van die verkoop leggen zij een deeltje opzij om de infrastructuur te onderhouden en indien nodig te herstellen. Als Stichting hebben wij ervaring met die manier van werken. Ook de waterputten in de scholen en de dorpen worden coöperatief beheerd met heel goede resultaten.

Ondertussen blijven we onze strijd tegen malnutritie ook verderzetten met screeningscampagnes om de kinderen die het nodig hebben lokaal in de dorpen te behandelen of door te verwijzen naar de medische centra of een ziekenhuis voor de zeer ernstige gevallen van ondervoeding. Verder blijven we ook inzetten op sensibilisering rond gezonde voeding. Eric, de voedingsdeskundige van onze Stichting, gaat van dorp tot dorp en leert de bewoners hoe ze hun maaltijden voedzamer en gezonder kunnen maken door er fruit en groenten in te verwerken. Sidi en Moussa, onze twee landbouwkundigen, leren de dorpsbewoners hoe ze meer resultaat kunnen halen uit hun tuinbouwactiviteiten. Al die inspanningen lonen. In 2019, het eerste jaar van onze screeningactiviteiten, stelden we chronische ondervoeding vast bij 11,8 % van de kinderen. Het jaar nadien, in september, was dat aandeel gezakt tot 3,2 % van de kinderen. Die daling was te danken aan de doorgedreven inspanningen van ons team in Benin.

Project Moestuintjes - Ismael Bako

Al dertien moestuinen in aanbouw!

Dankzij subsidies van het Fonds Elisabeth en Amelie, beheerd door de Koning Boudewijnstichting, de provincie Antwerpen en de stad Mechelen kunnen we al dertien gemeenschappelijke geïrrigeerde moestuinen aanleggen in even zoveel dorpen van de gemeentes N’Dali en Tchaourou

De gemeenschappelijke moestuinen moeten klaar zijn tegen de start van het droog seizoen, eind november 2021. Momenteel worden de percelen geselecteerd. In de dorpen Boko en Gomez Kparou werden de terreinen al gekozen en feestelijk ingewijd tijdens het werkbezoek van onze nieuwe ambassadeur Ismael Bako. Hij stak er de eerste spade in de grond op de plaats waar uiteindelijk de waterputten gegraven zullen worden. Tegelijkertijd zijn we in contact met verschillende aannemers om de putten, pompen en irrigatiesystemen aan te leggen. Per dorp selecteert ons team in Benin vijftien vrouwen die de tuin onder hun vleugels zullen krijgen. Onze collega’s-landbouwkundigen leren hen hoe ze de tuin best kunnen gebruiken, onderhouden en beheren. Doel is en blijft dat de tuinen na een tweetal jaar autonoom kunnen beheerd worden door de lokale coöperatieven. Ons team in Benin blijft de vrouwen die de tuinen bewerken en beheren uiteraard bijstaan met raad en daad zolang dat nodig is.

Nog 57 moestuinen te gaan!!

Bijbenen voor Benin

Voor dertien tuinen hebben we dus al subsidies en schenkingen ontvangen. De 57 andere plannen we stelselmatig in. In 2022 hebben we de ambitie om er nog een tiental te realiseren. En daarvoor hebben we in totaal ongeveer 75 000 euro nodig. Voor een gedeelte van dat bedrag rekenen we op de opbrengst van onze jaarlijkse Fundraising Challenge ‘Bijbenen voor Benin’.

Je kan dit project dus nog altijd steunen. Kies wat jij wil bijdragen:  

  • Spade, Schop, Hark, Hak :  20 euro / stuk 
  • Pakketje zaden en plantgoed voor één vrouw : 40 euro
  • Kruiwagen : 75 euro
  • Meststoffen bij opstart groentetuin : 100 euro

Doneer

Of je kan ook altijd een bedrag overschrijven op het rekeningnummer BE14 7865 8929 4683 van de Stichting Hubi & Vinciane met de vermelding “Gemeenschappelijke moestuinen + jouw naam“.

Voor giften vanaf 40 euro ontvang je een fiscaal attest. Voor giften gedaan in 2021 bedraagt de belastingvermindering 45 %.

Wij willen het Fonds Elisabeth en Amelie, beheerd door de Koning Boudewijnstichting, de provincie Antwerpen en de stad Mechelen expliciet bedanken voor de financiering. De tuinen die dankzij hun steun kunnen aangelegd worden, betekenen een wereld van verschil voor de dorpen.

De dertien gemeenschappelijke moestuinen zijn klaar!

Het moestuinenproject kadert in onze strijd tegen ondervoeding, is ongeveer een jaar geleden opgestart en is bijna volledig volgens planning verlopen.