Groot feest in Parakou voor de 40e verjaardag van de Stichting

De veertigste verjaardag van de Stichting is niet onopgemerkt gebleven in Benin. Een heel aantal feestelijke activiteiten werden georganiseerd. Heel wat deelnemers waren zichtbaar ontroerd. Zij hadden zich duidelijk niet verwacht aan zoveel enthousiasme en dankbaarheid. Chamsou-Dine Baguiri, onze communicatiemedewerker in Benin, zet de hoogtepunten op een rij:

De festiviteitenreeks begint op 2 november met een bezoek aan het monument dat opgericht werd ter ere van Hubi & Vinciane op het terrein van het hospitaal van Papané. In dat ziekenhuis werkte Hubi als arts-chirurg toen het ongeluk gebeurde. Alle brieven die Hubi en Vinciane aan elkaar schreven, zijn in het monument verwerkt. Pascale Vanassche, algemeen directeur van onze Stichting, en Emile Kouthon, directeur van het ziekenhuis van Papané, legden een mooi bloemstuk neer bij het gedenkteken.

De dag nadien, op 3 november, trokken het lokale team, enkele leden van de raad van bestuur en verschillende sympathisanten en partners van de Stichting in karavaan door de stad. Een hippe en onvermoeibare fanfare zorgt voor de muzikale noot. Een achttal prachtig uitgedoste ruiters met hun al even mooi uitgedoste dansende paarden begeleiden de karavaan en tonen geregeld hun dressuurkunsten.

Onder grote belangstelling van de plaatselijke bevolking komt de karavaan toe in het gemeentehuis van Parakou. Daar houden Gilles de Kerchove, de voorzitter van de Stichting, en de vertegenwoordiger van de burgemeester een korte toespraak. Tot slot biedt het gemeentebestuur van Parakou alle aanwezigen een drankje en een hapje aan. Ook de pers was aanwezig en maakte een uitgebreide reportage. Die is trouwens te bekijken op Youtube.

’s Middags genieten de sympathisanten van de Stichting in het CIAP van een heerlijke en gezonde maaltijd bereid door de voedingsdeskundige van de Stichting, Eric Dossou Gbété, en enkele voedingsassistenten.

40 jaar - 40 ans

Op vrijdag 4 november werd in de kathedraal van Sint-Petrus en Paulus in Parakou een dankmis gehouden ter nagedachtenis van Hubi (Hubert) en Vinciane. Een zangkoor zorgde voor de (hele mooie) muzikale omkadering.

40 jaar - 40 ans

En ’s avonds was het dan het grote feest. In de feestzaal van het aartsbisschoppelijk paleis kwamen hoogwaardigheidsbekleders, partners, sympathisanten, vrienden, werknemers en bestuurders samen om de veertigste verjaardag van de Stichting te vieren. Hyacinthe Elégbédé, afgevaardigd secretaris van het bestuur van Parakou, Marcienne Houenou, directrice van de Stichting, Pascale Van Assche, afgevaardigd bestuurster en Gilles de Kerchove, voorzitter, namen achtereenvolgens kort het woord. Gilles benadrukte onder meer de waarden van Stichting Hubi & Vinciane: respect en vertrouwen, engagement, gelijkwaardigheid, empowerment, samen groeien en duurzaamheid.

40 jaar - 40 ans

Tijdens en na het diner konden de gasten genieten van een optreden van enkele Têkè-dansers, een perfomance van een traditionele gitarist en – last but not least – een optreden van Angelo Moustapha, bekend percussionist én nieuwe ambassadeur voor onze Stichting.

En ook de verjaardagstaart met de nodige kaarsjes kon uiteraard niet ontbreken!

40 jaar - 40 ans
Pascale, Marcienne en Gilles snijden samen de verjaardagstaart aan.

Parakou : Célébration du 40è anniversaire d’existence de la Fondation Hubi & Vinciane