Doelstellingen en waarden van de Stichting – teambuilding in Benin

Stichting Hubi & Vinciane organiseerde van 11 tot 15 maart een teambuilding rond haar doelstellingen en waarden voor het Beninse team. Ingrid Hofkens, psychologe en lid van de raad van bestuur van de Stichting, leidde het geheel. Pascale Van Assche, gedelegeerd bestuurster, en Gilles de Kerchove, voorzitter van de raad van bestuur, sloten geregeld aan. Zij gaven bijkomende input over de werking in België en de brede waaier aan taken die er door vrijwilligers wordt opgenomen. En dat vooral om de Beninse medewerkers mee te geven dat er ook in België hard gewerkt wordt en dat ze er dus niet alleen voor staan.

Ingrid focuste in haar begeleiding vooral op de versterking van drie aspecten:
1) de samenwerking tussen het team in Benin en het team in België,
2) het teamwerk in Benin en
3) het individueel functioneren van elk teamlid.

Er ging veel aandacht en tijd naar de beoordeling van de impact van de verschillende projecten. Hoe dragen die bij aan de waarden en de doelstellingen van de Stichting en welke acties zijn er telkens nodig?

Daarbij aansluitend werkte het team aan het meer ‘SMART’ formuleren van de doelstellingen van de verscheidene projecten. Welke specifieke indicatoren laten toe om de resultaten concreet te meten? Welke doelstellingen zijn aanvaardbaar voor/passen in de plaatselijke situatie en zijn in overeenstemming met de waarden van de Stichting? Zijn de beoogde doelstellingen realistisch? En tot slot wie is er verantwoordelijk voor de uitvoering van het project binnen de vooropgestelde timing?

Tijdens de vijf dagen teambuilding werkte het team geregeld in twee aparte groepen.

De eerste groep werkte aan de verbetering van de interne communicatie. Die is immers essentieel voor de coördinatie en de samenwerking tussen het Beninse en het Belgische team. Chamsou Dine, communicatieverantwoordelijke van de Stichting in Benin, was alvast tevreden “We hebben geleerd beter met elkaar te communiceren en efficiënter samen te werken. We zullen ook werken aan een betere rapportering zodat iedereen, ook de directie en het bestuur, op de hoogte is van de verschillende activiteiten en projecten”.

De tweede groep werkte aan het project gemeenschappelijke moestuinen, een belangrijk project voor de Stichting. De teamleden stelden de doelstellingen van het project scherp én definieerden ook hun rol in de uitvoering ervan. Rahmat, voedingsdeskundige, vond het een nodige en nuttige oefening. Zij is in ieder geval gemotiveerd om samen met de collega’s aan het project te werken.

Marcienne Houenou, directrice van de Stichting in Benin, bedankte Ingrid, Pascale en Gilles voor de organisatie van de teambuilding. “Alle teamleden beseffen nu dat ze nog meer moeten inzetten op het delen van informatie en het prioriteren van activiteiten en taken. Ook kritische zelfevaluatie is belangrijk. De teambuilding was boeiend en leerrijk. Iedereen is nu extra gemotiveerd om ervoor te gaan en de doelstellingen van de Stichting te realiseren.”