Financieel Verslag – 2019

De inkomsten

De Stichting heeft 2019 succesvol afgesloten met 310.000 euro aan inkomsten. Ook dit jaar kon onze Stichting weer rekenen op een groot aantal trouwe schenkers en vaste partners die onze projecten steunen. Daarnaast waren er extra inkomsten voor specifieke projecten: het Fonds Paula Van de Watering ondersteunde het project Malnutritie en het Fonds Amélie & Elisabeth de bouw en het onderhoud van waterputten en toiletten in scholen. Ook de Stad Leuven en de provincie Vlaams-Brabant verhoogden hun bijdragen voor respectievelijk ‘Chaque Femme son Bananier’ en de partnerboerderij van de Stichting ‘Centre de Formation – Ferme de Sokounon’.

De bestedingen

Ook dit jaar slaagde de Stichting erin om het totaal van de beheerskosten in België te beperken tot 8.843 euro of 2.88 % van het totaal van de ontvangsten. Het gaat om administratieve kosten voor publicaties in het Staatsblad, financiële kosten, postzegels, kosten van de nieuwsbrief en afschrijvingen. De overige 295.508 euro aan uitgaven werden in Benin besteed aan projecten in gezondheid (85.276 euro), malnutritie (47.786 euro), onderwijs (39.829 euro) en landbouw (63.860 euro), de werking van het kantoor, personeel en lokale (bank)kosten (46.960 euro), uitgaven voor logistiek (2 containers met medisch en ander materiaal: 11.797 euro).

Het CIAP (Centre d’InnovAction Parakou) werd opgeleverd en plechtig ingehuldigd in november 2019. Op het actief van onze balans staat het centrum vermeld met een waardering van 85.490 euro voor het terrein en het gebouw. De Stichting kocht ook een tweedehands terreinwagen die gebruikt wordt voor grotere goederen en reizen die niet per brommer gemaakt kunnen worden. Voor het gebouw en de wagen werd in 2019 de afschrijvingen pro-rata in kosten genomen : 2 maanden voor het gebouw en 3 voor de auto.

Voor het gezondheidsprogramma werd in totaal 20.538 euro besteed aan investeringen in de twee partnerziekenhuizen van Papané en Boko. Het grootste bedrag, 64.738 euro, werd besteed aan hygiëne ; de bouw van 6 waterputten, 2 latrines en 7 urinoirs voor scholen en dorpen in de regio.

Aan het malnutritieproject waarbij in 50 dorpen in de regio N’dali onder leiding van onze voedingsspecialist samen met 12 animatoren, ondervoede kinderen actief werden opgespoord en sensibilisatiecampagnes opgezet, besteedde de Stichting 47.786 euro.

Het onderwijsprogramma voor scholen, het Summerschoolprogramma met studiebeurzen, steun aan het weeshuis en de heropstart van opleidingen voor meisjes zonder diploma in CAMFP (Centre des Arts et Métiers de la Femme de Parakou) nam 39.829 euro uit het budget.

De Stichting besteedde 22.745 euro aan landbouwprogramma PRAFA (Projet de Résilience et d’Autonomisation des Femmes en Agriculture), een DGD-programma samen met de NGO Eclosio. Het bananenproject liep verder en bedroeg dit jaar 16.967 euro. De partnerboerderij Centre de Formation et Ferme Sokounon kreeg in totaal 7.512 euro steun. De Stichting installeerde verschillende Aquaponics-systemen (een op zonne-energie pompsysteem dat visteelt en tuinbouw op kleine schaal combineert) : een investering van 16.635 euro.

Het resultaat

De Stichting sluit af met een positief resultaat van 28.206,31 euro, die bij de reserve wordt gevoegd. De projecten die de Stichting onderneemt zijn vaker over verschillende jaren verspreid, zowel voor inkomsten als uitgaven. Deze toevoeging aan de reserve garandeert mee de continuïteit van de lopende projecten in de nabije toekomst. Het vermogen van de Stichting is door de jaarlijkse reservering van de reserves ruim voldoende om de continuïteit van de genomen engagementen na te komen. Indien de inkomsten een bepaald jaar zouden tegenvallen, kunnen de projecten toch verder gezet worden en tot een goed einde gebracht.

Financieel Verslag – 2018

De inkomsten – de bestedingen – het resultaat

Financieel Verslag – 2017

In 2017 hebben we 249.199 euro aan giften ontvangen

Financieel Verslag – 2016

Met een eigen bijdrage van 75.000 EUR, kon de Stichting via het DGD meerjarenplan investeren in het gezondheidsprogramma