Financieel Verslag – 2018

De inkomsten

Financieel verslag 2018

In 2018 hebben we € 257.795 aan giften ontvangen. In de eerste plaats kon onze Stichting weerrekenen op een groot aantal donateurs die jaarlijks een bedrag storten op onze rekening. Er waren ook inkomsten voor specifieke projecten. Van het Europese Fonds ‘Frame Voice Report’ kreeg de Stichting een bedrag van € 13.484 voor een sensibilisatiecampagne in het kader van het programma Malnutritie met de kortfilmpjes ‘Plat du jour’.

We ontvingen een grote gift van € 20.000 voor de bouw van het innovatie- en opleidingscentrum in Parakou en de inkomsten van de openbare besturen bereikten een piek. Dit vooral dankzij Stad Leuven die afgelopen jaar zowel het bedrag van 2017 (€ 17.418) als de toelage van 2018 (€ 21.952) betaalde voor het project ‘Chaque femme son bananier’.

De bestedingen

De bestedingen in België omvatten postkosten, kosten voor officiële publicaties, financiële kosten, missiekosten, kosten voor de trimestriële nieuwsbrief, fondsenwerving en promotie. Samen is dat € 9.463 of 3,88% van onze totale ontvangsten. Het geld van het Europese Fonds Frame Voice Report werd besteed aan de opnames, de productie en de promotie van de Beninse kortfilmpjes “Plat du Jour” die door een team Belgische professionals werden gemaakt. Het deel van de uitgaven in België en Benin voor rekening van de Stichting bedroeg € 12.694.

De werking van onze Beninse zetel kostte € 11.248 wat meer dan gewoonlijk is. Deze meerkost werd veroorzaakt omdat voor de verlenging van het Beninse ONG statuut – de Accord de Siège – een audit diende te gebeuren waarbij verschillende ministeries hun afgevaardigden stuurden om deel te nemen aan de evaluatie. In februari 2019 werd de verlenging van de Accord de Siège bevestigd, waardoor de Stichting verder kan genieten van bepaalde fiscale voordelen in Benin.

Voor het gezondheidsprogramma werd in totaal € 53.193 besteed aan investeringen in de twee partnerziekenhuizen van Papané en Boko. Daar bovenop werd nog € 25.687 uitgegeven voor twee bijkomende projecten: het project Hôpital le plus propre in het ziekenhuis van Papané samen met het bedrijf Materialise en het project ‘ondervoede kinderen’ in de 2 ziekenhuizen.

Het landbouwprogramma PRAFA (Projet de Résilience et d’Autonomisation des Femmes en Agriculture) samen met de NGO Eclosio is een DGD-programma, waarbij SHV een jaarlijkse eigen bijdrage voorziet van € 30.000. Eigen uitgaven voor het landbouwprogramma samen met het bananenproject kostten dit jaar € 17.984. De partnerboerderij Centre de Formation et Ferme Sokounon kreeg in totaal € 13.179 steun.

Voor het onderwijsprogramma met de steun aan scholen, mutualiteitlidmaatschap voor elke scholier, hygiënelessen en het programma voor de doorstroom van meisjes naar het secundair onderwijs werd in totaal € 28.476 uitgegeven. Het Summerschoolprogramma dat door het bedrijf Materialise wordt gefinancierd en opgevolgd, voorziet elk jaar een studiebeurs voor drie nieuwe studenten en dat kostte dit jaar € 17.753 .

De werkingskosten en investeringen van het weeshuis bedroegen dit het jaar € 4.737. Meer gedetailleerde informatie over onze bestedingen kan u terugvinden op onze website.

Het resultaat

De Stichting sluit af met een positief resultaat van € 25.758.
Deze reserve is uitzonderlijk en het gevolg van een wijziging van het DGD-gezondheidsprogramma. Na rijp overleg besliste de Stichting in 2018 om de samenwerking van het gezondheidsprogramma met de NGO Memisa niet verder te zetten omwille van een andere visie over bepaalde investeringen.

Het gevolg hiervan is dat de Stichting niet langer de jaarlijkse bijdrage van € 75.000 betaalt aan Memisa voor hun eigen inbreng van 20% in de medefinanciering. Hierdoor kan de Stichting opnieuw zelf bepalen hoe ze haar middelen in de ziekenhuizen en voor het gezondheidsprogramma met het vrijgekomen budget het best besteedt, in overleg met de directie en de rechtstreekse betrokkenen in Benin. Dat heeft echter het beperkte nadeel dat er geen missiekosten kunnen worden gerecupereerd voor de opvolgingsactiviteiten in Benin vanuit het budget van DGD.

Het voorziene DGD programma loopt verder met de partners Memisa en LUMOS die de twee partnerziekenhuizen van de Stichting verder blijven steunen.

Financieel Verslag – 2017

In 2017 hebben we 249.199 euro aan giften ontvangen

Financieel Verslag – 2016

Met een eigen bijdrage van 75.000 EUR, kon de Stichting via het DGD meerjarenplan investeren in het gezondheidsprogramma