Pandemie-Covid 19: een bedreiging voor Benin

Situatie op 13 november 2020

Bron : Gouvernement de la République du Bénin – https://www.gouv.bj/coronavirus/

Communicatie over hoe het gedrag aanpassen


20 mei 2020 – Situatie in Benin

Benin wordt, net als veel andere landen in de wereld, geconfronteerd met de coronaviruspandemie. Op maandag 16 maart 2020 registreerde Benin zijn eerste bevestigde coronabesmetting. Op 17 mei 2020 werden 339 bevestigde gevallen geteld : 254 in behandeling, 83 genezen en 2 doden.

In het licht van deze gezondheidscrisis werden verschillende maatregelen genomen om de verspreiding van het virus in te perken. Het regelmatig wassen van de handen met water en zeep of het gebruik van hydro-alcoholische gels, een sociale afstand van minstens één meter en het dragen van maskers zijn allemaal voorzorgsmaatregelen die in Benin geïmplementeerd werden.

Daarnaast werd een cordon sanitaire opgezet rond de meest getroffen gebieden en gemeenten en werden de gebedshuizen, discotheken, bars, stranden en andere feestlocaties op het hele grondgebied gesloten.

Het onderwijssysteem op zijn beurt, verlengde de paasvakantie van 30 maart tot 10 mei 2020. Op 11 mei werden de lagere scholen terug geopend voor alle CM2-leerlingen (leerlingen van 10-11 jaar). Dit hervatten van de lessen liet ook zien dat de voorzorgsmaatregelen niet in alle lagere en middelbare scholen goed werden nageleefd.

De Stichting heeft daarom haar acties op het gebied van hygiëne en sanitaire voorzieningen in haar partnerscholen opgevoerd met het versterkt inzetten van het traditionele handwastoestel (Tippy Tap) dat praktisch en gemakkelijk te installeren is en dat zijn werking reeds heeft bewezen. Deze toestellen worden ook voorzien in de huishoudens, waar uitleg wordt gegeven over het correcte gebruik ervan.

De coronacrisis, samen met de economische gevolgen ervan, treft vooral de lagere klassen van de bevolking, die al het zwaarst getroffen zijn door de verschillende ziekten die aanwezig zijn in Benin (zoals ondervoeding, buikloop, malaria enz.).

De steeds geringer wordende koopkracht gaat gepaard met een toenemende ondervoeding. Daarenboven hebben zij niet de middelen om de benodigdheden te kopen die essentieel zijn om de voorzorgsmaatregelen tegen corona te kunnen naleven. De coronapandemie is een vicieuze cirkel voor deze precaire bevolkingsgroepen in ontwikkelingslanden zoals Benin, dat reeds een hoge sterftegraad heeft.

De impact van COVID-19 op verschillende sectoren in Benin

In Benin zijn ongeveer 3.000 gevallen van infectie geregistreerd met bijna 45 sterfgevallen na acht maanden.

Samen strijden tegen Corona in Benin

Het lokale team van de Stichting treft volop voorbereidingen voor de strijd tegen Covid-19.