Een nieuwe manager voor het incubatiecentrum

Céphas Hounzandji

Céphas HOUNZANDJI neemt de leiding van het Ariziki-centrum op zich, een plek die jonge (vrouwelijke en mannelijke) ondernemers ondersteunt én helpt om innovatieve bedrijfsideeën te ontwikkelen.

‘Meet and greet’ de man die het team van het incubatiecentrum zal leiden en zo het ondernemerschap in Borgou zal bevorderen.

Wie is Céphas HOUNZANDJI?

“Ik ben bedrijfsadviseur en trainer met meer dan 15 jaar ervaring in capaciteitsversterking van ondernemers, het trainen van coaches en trainers, en het leiden van organisaties die bedrijven ondersteunen.”

Wat is jouw missie bij het Ariziki-centrum?

“Als manager van het Ariziki-incubatiecentrum is het mijn missie om de activiteiten van het centrum te coördineren, partnerschappen te ontwikkelen en de nodige financiële middelen te zoeken.”

Wat zijn jouw grootste uitdagingen en hoe ga je die aanpakken?

“Mijn belangrijkste uitdaging is het centrum financieel zelfstandig te maken, zodat het kan functioneren zonder afhankelijk te zijn van de steun van de Stichting. Om dat te bereiken, zijn lokale en internationale partnerschappen belangrijk. Hiervoor heb ik het vertrouwen van de Raad van Bestuur en de nauwe samenwerking met mijn collega’s nodig.”

Hoe zou je de werksfeer en je samenwerking met het team omschrijven?

“De werksfeer is zeer prettig. We zijn een klein, hecht team waar iedereen elkaar respecteert en goed met elkaar omgaat, wat de creativiteit en inzet voor onze gemeenschappelijke visie enorm bevordert.”

Stichting Hubi & Vinciane wenst Céphas veel succes!

Het incubatiecentrum: de eerste ondernemers zijn geselecteerd

Het incubatiecentrum opent binnenkort zijn deuren. De bouw van de lokalen op het terrein van Tinré verloopt zoals gepland

Inhuldiging van het incubatiecentrum ‘Ariziki’

Op dinsdag 14 maart 2023 huldigde Stichting Hubi & Vinciane haar incubatiecentrum ‘Ariziki’ in de gemeente N’Dali in.

Eerste steenlegging van het incubatiecentrum in Tinré

Op vrijdag 5 november 2021 vond de eerste steenlegging plaats van het incubatiecentrum in Tinré in de gemeente N’Dali.