In de kijker – 2021

Heel wat sympathisanten en vrijwilligers nemen zelf het initiatief om onze Stichting in de kijker te zetten of een evenement te organiseren ten voordele van de Stichting. Organiseert u binnenkort een actie en wil u (een deel van) de opbrengst schenken, contacteer dan pascale@hubi-vinciane.be. Elke bijdrage, klein of groot, wordt zeer gewaardeerd.

Just Married

Bestuurder Paul en zijn echtgenote Trees vieren hun 45 jaar huwelijk. We wensen hen nog vele jaren samen en danken hen van harte om de Stichting te laten delen in de attenties.

Schilde

Schilde houdt Verenigingendag op zondag 26 september van 15 tot 18 uur in Werf 44, Schoolstraat 44. Als lid van de GROS (Gemeentelijke Raad voor OntwikkelingsSamenwerking) is de Stichting er vertegenwoordigd.


Welkom Emile

Welkom Emile
Kleine baby Emile, zoontje van Elisabeth Vandewiele & Olivier Benoit en broertje van Jules, dankt iedereen voor hun gulle giften naar aanleiding van zijn geboorte en is blij dat hij heeft kunnen bijdragen aan betere levensomstandigheden voor de baby’s in Benin.
Een idee voor een eigen lijst ten voordele van de Stichting bij een geboorte ? Voor meer info kijk op de website onder “Doe mee” – “Organiseer een actie”.


Materialise

De Summer School in samenwerking met Materialise
Voor de tiende keer op rij organiseert het bedrijf Materialise samen met onze Stichting de Summer School. Drie medewerkers van Materialise vertrokken eind augustus naar Benin om er gedurende een drietal weken intensief een groep geselecteerde beloftevolle laatstejaarsleerlingen van de scholen waar de Stichting mee samenwerkt te coachen. De leerlingen werken onder begeleiding een sociaal-economisch project uit. De drie beste projecten worden beloond met een universiteitsbeurs. Materialise en ons lokale team in Benin blijven de leerlingen ook ondersteunen tijdens hun universitaire studies.


Energie Assistance

Energy Assistance is een vereniging die bestaat uit vrijwilligers van de Groep ENGIE en de Belgische netbeheerders. Hun doel is om humanitaire projecten te ondersteunen in regio’s met weinig of geen toegang tot energie.
Wij zijn heel blij dat Energy Assistance zich recent geëngageerd heeft om het volledige hospitaal Saint-Jean-de-Dieu in Boko uit te rusten met een zonne-energie-installatie. Elektriciteitsvoorziening is en blijft immers een immens probleem voor onze hospitalen. De talrijke stroomonderbrekingen zorgen er elke dag opnieuw voor problemen. Dankzij de installatie van Energy Assistance zal het hospitaal in Boko in de toekomst alvast van die problemen gespaard blijven. Begin oktober vertrekt al het materiaal (lithiumbatterijen, zonnepanelen, rails, kabels …) per container naar Cotonou. Eind november – bij de start van het droogseizoen – vertrekt dan een team van vrijwilliigers van Energy Assistance om alles daar ter plaatse volledig te installeren. Het zonne-energieproject is van onschatbare waarde voor het hospitaal in Boko. Wij willen Energy Asistance dan ook expliciet bedanken.


Uitgeverij Plantyn

Uitgeverij Plantyn schonk in maart maar liefst 25 000 boeken voor zowel de basis- als secundaire scholen waar de Stichting mee samenwerkt in Benin. De boeken waren niet meer aangepast aan de programma’s in België, maar waren nog perfect bruikbaar ter ondersteuning van het onderwijs in Benin. Het spreekt voor zich dat de vijftig basisscholen en tien secundaire scholen ongelofelijk blij waren met al het spiksplinternieuwe en voor hen erg nuttige materiaal. Op onze website vind je een videoreportage over de overhandiging. Dankjewel Uitgeverij Plantyn!


Fonds Elisabeth en Amelie, beheerd door de Koning Boudewijnstichting, provincie Antwerpen en stad Mechelen – drie subsidies voor maar liefst dertien gemeenschappelijke groentetuinen!

Logos sponsors moestuinen

Als Stichting focussen wij op de strijd tegen malnutritie. Jammer genoeg is nog altijd 35 % van de kinderen jonger dan 5 jaar chronisch ondervoed in de omgeving van N’Dali. En dat heeft niet zozeer met de hoeveelheid dan wel met de samenstelling van het voedsel te maken. Het lokale team in Benin vatte dan ook het idee op om in dertien afgelegen dorpen gemeenschappelijke geïrrigeerde groentetuinen aan te leggen. Verse en gezond gekweekte groenten en fruit zijn er immers niet of heel zelden beschikbaar. Het spreekt voor zich dat een dergelijk omvangrijk project heel wat financiële inbreng vraagt voor onder meer het boren van een waterput en het aanleggen van de irrigatie en de aankoop van een zonnepaneel, een pomp, zaaigoed en materiaal. Een stevig projectdossier werd opgesteld en voorgelegd aan drie subsidiërende instanties: het Fonds Elisabeth en Amelie, beheerd door de Koning Boudewijnstichting, de provincie Antwerpen en de stad Mechelen. En alle drie zijn ze overtuigd van de meerwaarde van de groentetuinen en geloven ze in het door ons team uitgewerkte concept. Met de verschillende subsidies samen zullen we in dertien (eventueel nog aanpassen!) dorpen in de loop van dit jaar nog gemeenschappelijke groentetuinen kunnen aanleggen. Doel is dat ze klaar zijn tegen eind 2021 zodat er ook geplant en geoogst kan worden tijdens het droogseizoen. Wij danken de drie subsidiërende instanties dan ook voor hun vertrouwen in het project en voor de financiële steun.


TRIUM Clinical Consulting en QdB

TRIUM Clinical Consulting en QbD organiseren het ganse jaar door activiteiten ten voordele van onze Stichting. Een groots opgezette sportieve activiteit in juni en juli leverde een heel mooi bedrag op dat integraal zal ingezet worden voor de uitrusting van het medisch centrum in Kassouala. Maar liefst 33 teams van over de hele wereld schreven zich in voor de ‘international sports challenge’ ter ere van het tienjarig bestaan van TRIUM en QbD . Elk team moest wekelijks 120km fietsen, 60km lopen en 30km wandelen. Via Strava registreerden ze hun activiteiten en konden ze ook de prestaties van de andere teams volgen. Andere activiteiten waaronder een pop-up winkeltje met tweedehandskledij lopen nog. We houden julie op de hoogte. En uiteraard hartelijk dank aan TRIUM Clinical Consulting en QbD .


Materialise

Het bedrijf Materialise lanceerde op 30 maart ‘Radio4Benin’. Alle medewerkers worldwide konden drie nummers kiezen die dan ‘live’ op ‘Radio4Benin’ werden uitgezonden. In ruil werd aan de medewerkers gevraagd om een kleine donatie te doen ten voordele van de projecten in Benin. Van over heel de wereld (Brazilië, Australië, Maleisië, China, Japan..) droegen de collega’s van Materialise solidair een steentje bij. De opbrengst zal prioritair ingezet worden voor de werking van de Summer School.


TRIUM Clinical Consulting en QdB

Het bedrijf TRIUM Clinical Consulting organiseert samen met de Quality by Design (QbD) groep waar het deel van uitmaakt, het hele jaar 2021 fundraising activiteiten ten voordele van de Stichting Hubi & Vinciane! Een geweldig initiatief dat wij ten zeerste appreciëren.
Lees het artikel: TRIUM Clinical Consulting en QbD in de bres voor Benin!


In de kijker – 2020

Heel wat sympathisanten en vrijwilligers nemen zelf het initiatief om onze Stichting in de kijker te zetten of een evenement te organiseren ten voordele van de Stichting.

In de kijker – 2019

Heel wat sympathisanten en vrijwilligers nemen zelf het initiatief om onze Stichting in de kijker te zetten of een evenement te organiseren ten voordele van de Stichting.

In de kijker – 2018

Heel wat sympathisanten en vrijwilligers nemen zelf het initiatief om een evenement te organiseren ten voordele van de Stichting.

In de kijker – 2017

Heel wat sympathisanten en vrijwilligers nemen zelf het initiatief om onze Stichting in de kijker te zetten of een evenement te organiseren ten voordele van de Stichting.

In de kijker – 2016

Heel wat sympathisanten en vrijwilligers nemen zelf het initiatief om onze Stichting in de kijker te zetten of een evenement te organiseren ten voordele van de Stichting.

In de kijker – 2015

Heel wat sympathisanten en vrijwilligers nemen zelf het initiatief om onze Stichting in de kijker te zetten of een evenement te organiseren ten voordele van de Stichting.