Adviesraad

De adviesraad van onze Stichting verenigt een tiental specialisten uit verschillende domeinen die ons volledig belangeloos met raad en daad bijstaan. Die ‘raad en daad’ zijn niet nieuw. Met sommige van de experten werken we immers al jaren intensief samen. De adviesraad zelf is wél nieuw. In mei-juni 2021 vonden we de tijd rijp om de specialisten meer structureel samen te brengen. En niemand minder dan Herman Van Rompuy verklaarde zich bereid om de adviesraad voor te zitten.

De focus van onze Stichting ligt op de realisatie van duurzame projecten die bijdragen aan een beter en waardiger leven voor de Beninse bevolking in de regio van Borgou. We geven daarbij prioriteit aan de meest effectieve projecten die het best afgestemd zijn op de specifieke context in Benin. De ideeën voor de projecten ontstaan altijd in Benin. De verdere vormgeving en uitwerking gebeurt in nauwe samenwerking tussen het Belgische en Beninse team. Verschillende experts, zowel uit België als uit Benin, ondersteunen ons daarbij. Dankzij hun steun kunnen we als Stichting ook complexere en vernieuwende projecten aan. Die experts zullen zich voortaan treffen in de adviesraad. Niet alleen blijven zij de lopende projecten ondersteunen, maar ongetwijfeld zullen er ook nieuwe ideeën en initiatieven van daaruit ontstaan. En dat alles volledig belangeloos. Heel concreet en op korte termijn zullen zij onder meer betrokken worden bij de volgende projecten:

 • de opstart van ons incubatiecentrum rond landbouwtechnieken;
 • de uitbreiding van het aquaponicproject, een combinatie van aquacultuur en hydrocultuur;
 • de aanleg van gemeenschappelijke moestuinen;
 • de opstart van een pilootproject om lokaal maandverbanden te produceren

Wie zijn de leden van onze adviesraad?

 • Voorzitter = de heer Herman Van Rompuy, voormalig voorzitter van CD&V, Belgisch premier en voorzitter van de Europese Raad
 • Dr. Réginald Moreels, chirurg, voormalig minister van Ontwikkelingssamenwerking en medeoprichter van de Belgische afdeling van Artsen zonder Grenzen.
 • Prof. Dr. Seppe Deckers, emeritus-gewoon hoogleraar Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen KU Leuven en oud-bestuurder van de Stichting.
 • Prof. Dr. Rony Swennen, emeritus-gewoon hoogleraar Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen KU Leuven; internationaal vermaarde expert op het vlak van bananen.
 • Prof. Dr. Yves Jacquemyn, hoogleraar Faculteit Geneeskunde Universiteit Antwerpen en diensthoofd gynaecologie-verloskunde in het UZA.
 • Prof. Dr. Marc Poncelet, gewoon hoogleraar Faculté des sciences sociales ULiège en expertise in Bénin op het vlak van de sociologie van de ontwikkeling.
 • De heer Jan Flamend, germanist en filosoof; bezieler en CEO van ‘Value Selling South’ gericht op ondernemers in Afrika.
 • Prof. Dr. Ibrahim Toko, hoogleraar aan de landbouwfaculteit van de universiteit van Parakou en hoofd van het laboratorium voor aquacultuur en ecotoxicologie
 • Prof. Dr. Francis Tognon, oud-decaan geneeskunde van de universiteit van Parakou en nu directeur van IFSIO (Institut de Formation en Soins Infirmiers et Obstétricaux).
 • De heer Stijn Van Hoestenberghe, doctor in de bio-Ingenieurswetenschappen en oprichter van Aqua4C, de grootste duurzame viskwekerij ter wereld (Omegabaars)
 • De heer Marc Vervenne, Ere-rector, KU Leuven; bestuurder LUMOS UZ Leuven (medische ontwikkelingssamenwerking Afrika); erevoorzitter Vlaamse Unesco; erevoorzitter Stichting Hubi & Vinciane; bestuurder Université de Bukavu (RD Congo); bestuurder Koninklijk Hoger Instituut voor Defensie.
 • De heer Laurent Lahaye is onderzoeker, docent en project coördinator aan de hogeschool ICHEC – zijn expertise domeinen zijn onder meer Sociaal Entrepreneurship en intercultureel management. Werkt samen met OvO in het kader van de Boostcamps, ook de Sustech4Benin

Herman Van Rompuy
Herman Van Rompuy, geïnterviewd door Kathleen Cools tijdens “Onze toekomst anders bekeken” op 5 maart 2015 – © Zoë Parton

Herman Van Rompuy over zijn voorzitterschap van de adviesraad van de Stichting