Zorg voor ondervoede kinderen

Met het project ‘Zorg voor ondervoede kinderen’ willen we ernstige en matige ondervoeding bij kinderen jonger dan 5 jaar tegengaan.

We willen het aantal sterfgevallen aanzienlijk verminderen én herval en verergering voorkomen.

Dankzij onze voortdurende screeningscampagnes hebben we drie types van ondervoeding geïdentificeerd met telkens een aangepaste behandeling.

 • Ernstige acute ondervoeding zonder complicaties
  (MAS of Malnutrition Aiguë sévère Sans complications)
  Kinderen die aan dat type ondervoeding lijden, worden doorverwezen naar ambulante voedingscentra in lokale gezondheidscentra. Ze krijgen er een behandeling op basis van kant-en-klaar therapeutisch voedsel en, indien nodig, medicatie volgens het nationale zorgprotocol.
 • Ernstige acute ondervoeding mét complicaties
  (SAMAC of Malnutrition Aiguë sévère Avec Complications)
  Kinderen met dat type ondervoeding worden opgenomen in therapeutische voedingscentra in ziekenhuizen. Ze worden er gemiddeld gedurende twee weken verzorgd volgens het nationale zorgprotocol. De Stichting dekt alle kosten voor hun behandeling en biedt ook nazorg tijdens en na de behandeling.
 • Matige acute ondervoeding
  (MAM of Malnutrition Aiguë Modérée)
  Kinderen met matige acute ondervoeding worden in de dorpen zelf behandeld, in de Foyers d’Apprentissage et la Récupération Nutritionnelle (FARN). Ze krijgen er verrijkt lokaal voedsel. Tijdens de kookworkshops georganiseerd door de FARN leren de moeders hoe ze de voeding voor hun kinderen evenwichtiger en rijker kunnen maken met lokaal beschikbare voedingsmiddelen.

Na de intensieve behandelingsperiode, blijven onze maatschappelijk assistenten de kinderen gedurende twee à drie maanden thuis opvolgen. Tijdens die huisbezoeken geven ze aan de familieleden bijkomend advies over gezonde eetgewoonten en goede hygiënepraktijken. Ze meten en wegen de patiëntjes ook telkens.

Tussen 2019 en eind 2023 hebben we bij meer dan 2.000 kinderen acute ondervoeding met en zonder complicaties vastgesteld. Bijna al die kinderen (95%) kregen een behandeling in de ambulante voedingscentra.

Dankzij de snelle en preventieve interventies bij de matig acuut ondervoede kinderen zijn we erin geslaagd om het percentage ernstig ondervoede kinderen terug te dringen van 3,15% in 2019 naar 0,35% in 2023.

Desondanks zijn er nog altijd kinderen die overlijden ten gevolge van ondervoeding. Ouders geven immers – om uiteenlopende redenen – niet altijd de toelating om hun kinderen te laten behandelen. Door in gesprek te gaan met de lokale gemeenschap en overheid hopen we tot een oplossing te komen voor die problematiek.