Kinderen screenen op ondervoeding

De belangrijkste doelgroep van onze strijd tegen acute ondervoeding bestaat uit jonge kinderen tussen 6 en 59 maanden (dus jonger dan 6 jaar) in de gemeenten Parakou, N’dali en Tchaourou in Borgou.

Het percentage acute ondervoeding lag er erg hoog, maar neemt dankzij onze acties jaar na jaar af. Onze strategie van vroege opsporing gecombineerd met een aangepaste behandeling lijkt de juiste te zijn.

Malnutritie

Doelstellingen

Onze uiteindelijke ambitie is dat alle kinderen in ons werkgebied in goede gezondheid geboren worden en opgroeien. En omdat jonge kinderen makkelijk vatbaar zijn voor andere ziekten, is het erg belangrijk om eventuele ondervoeding (en verzwakking) in een vroeg stadium op te sporen en te behandelen.

Malnutritie

Projectbeschrijving

Elk jaar in dezelfde periode voeren onze vijftien gezondheidswerkers grootschalige screeningcampagnes uit. Zij trekken van deur tot deur en onderzoeken meer dan 12 000 kinderen. In eerste instantie meten zij de arm- of brachiale omtrek. Afhankelijk van die resultaten voeren zij ook andere metingen uit om uiteindelijk te bepalen of een kind al dan niet ondervoed is.

Na elke screening worden ernstig ondervoede kinderen doorverwezen naar partnerziekenhuizen en gezondheidscentra, afhankelijk van hun ernst. Matig ondervoede kinderen worden in de gemeenschap verzorgd. Het project focust vooral op de gemeente N’Dali waar 75% van de dorpen gecoverd worden en op het dorp Kassouala.

Dat betekent niet dat we niet actief zijn in de andere dorpen. Daar screenen onze Femmes Ambassadrices de Nutrition kinderen op trimestriële basis. Ze leren er de moeders ook hoe ze evenwichtige en gezonde maaltijden kunnen bereiden.

Malnutrition

Resultaten en ontwikkelingen

Met meer dan 12.000 kinderen die tijdens elke campagne worden gescreend, bereiken we bijna 7.000 gezinnen. En het resultaat is er! In de 48 dorpen waar we intensief actief zijn met dit project, is het ondervoedingspercentage gedaald: van 11,78% in 2019 tot 1,51% in 2023.

Onze volgende uitdaging is nu om nog meer dorpelingen op te leiden en in staat te stellen om zelf voorlichting te geven, te screenen en – indien nodig – een eerste behandeling op te starten.

Vervolgens hopen we onze ervaring te kunnen delen en onze expertise in te zetten in andere dorpen en regio’s.

De Koning Boudewijn Stichting
De firma Vandemoortele

Ondervoeding bij jonge kinderen blijft dalen!

De verschillende screeningscampagnes voor acute ondervoeding hebben tot een aanzienlijke daling van het aantal ondervoede kinderen geleid.

De strijd tegen ondervoeding

In 2015 lanceerde de Stichting samen met haar partnerziekenhuizen Saint-Jean-de-Dieu en Saint-Martin het project tegen ondervoeding.