Natuurlijke gezinsplanning

In Benin, vooral in de landelijke gebieden, blijft armoede een hardnekkig probleem, deels vanwege een gebrek aan bewustzijn rond geboortebeperking. Gezinsplanning, ofwel Maternité désirée, is nog steeds weinig bekend en aanvaard in deze plattelandsgemeenschappen.

Dit project heeft tot doel zoveel mogelijk vrouwen te informeren over en bewust te maken van verschillende methoden voor geboorteplanning, zowel natuurlijke als medische, en hen aan te moedigen deze toe te passen.

Onze medewerkers organiseren informatie- en bewustwordingssessies over diverse methoden van gezinsplanning. Vrouwen die kiezen voor medische methoden worden doorverwezen naar medische centra. Diegenen die kiezen voor natuurlijke gezinsplanning of Maternité désirée, worden begeleid door onze gecertificeerde trainers, zowel mannen als vrouwen.

Een team van zes mannelijke trainers richt zich op het sensibiliseren van mannen, terwijl negen vrouwelijke trainers zich richten op de educatie en begeleiding van vrouwen, gedurende een periode van drie maanden.

Momenteel wordt het project uitgevoerd in ongeveer vijftien dorpen in de gemeenten Tchaourou en N’dali, waar we al bijna 70 vrouwen hebben bereikt. Ons doel voor 2024 is om dit aantal te verdubbelen. Binnen vijf jaar streven we ernaar minstens de helft van de deelnemers aan onze landbouw- en voedingsprojecten te informeren.

Dit kan alleen worden bereikt door ons team van gecertificeerde trainers uit te breiden. Als we het project kunnen uitbreiden naar andere dorpen, zal dit ongetwijfeld bijdragen aan een verbeterde gezinsplanning en het terugdringen van armoede.

We werken samen met NGO Maternité Désirée Zwitserland en NGO Wallis Solidaire Zwitserland.

Gewenst moederschap – het actieplan van de Stichting

Gezinsplanning is zeer belalngrijk. Jonge vrouwen die zwanger worden, stoppen met hun studies met alle gevolgen voor hun toekomstige ontwikkeling.

Opleiding natuurlijke geboortebeperking voor de animatrices van de Stichting

De animatrices van onze Stichting volgden van 1 tot en met 3 juni een opleiding over natuurlijke anticonceptie onder leiding van Dr Félix Küchler.