N-Evenwichtige Voeding

To update

Sinds 2015 heeft Stichting Hubi & Vinciane samen met de partnerziekenhuizen het project ‘ondervoeding’ opgestart.

Het project bestaat uit grote screeningsacties in de omliggende dorpen. Samen met de pediater en de sociaal assistente van het ziekenhuis, met de arts en zijn team van de Sanitaire Zone worden ondervoede kinderen opgespoord om hen te laten behandelen in het ziekenhuis.

Deze behandeling is intensief en de kinderen worden vaak enkele weken gehospitaliseerd. Na ontslag uit het ziekenhuis worden de kinderen verder behandeld volgens het nationale protocol en worden zodoende verder opgevolgd.

De moeders krijgen in het ziekenhuis professionele begeleiding van de sociale assistente die hen o.a. in kookworkshops leert hoe ze evenwichtige voeding te bereiden. Het salaris van de sociaal assistente wordt door Stichting Hubi & Vinciane betaald. In het ziekenhuis is verder geïnvesteerd om van de ziekenhuistuin een echte demonstratiesite te maken.

Jaarlijks worden 10.000 tot 15.000 kinderen gescreend en meer dan 100 kinderen moeten worden gehospitaliseerd.