Water en elektriciteit voor de gezondheidscentra

Water is leven,” zei Antoine de Saint-Exupéry. Toch functioneren veel gezondheidscentra in Benin zonder drinkbaar water. Zo ook in ons werkingsgebied. Elektriciteit is een ander pijnpunt. Verschillende centra moeten het nog altijd zonder elektriciteit stellen. En een goede gezondheidszorg is uiteraard niet mogelijk zonder drinkbaar water en stroom .

Daarom investeert Stichting Hubi & Vinciane in water- en elektriciteitsvoorziening in de verschillende gezondheidscentra.

Door water en elektriciteit te voorzien in de medische centra wil de Stichting de kwaliteit van de gezondheidszorg verhogen. Bovendien kunnen de omwonenden ook gebruik maken van de watervoorziening.

We laten waterputten aanleggen met pompen op zonne-energie. We voorzien ook watertorens met twee tanks om het water te stockeren. Eén tank voorziet het water voor de verschillende noden van het medisch centrum. De andere tank is voor de gemeenschap. Tegen een hele kleine vergoeding kunnen de omwonenden water afnemen. Die inkomsten worden integraal gespaard voor het onderhoud van de installatie.

In de toekomst plannen we ook zonnepaneelinstallaties op de gebouwen zodat de centra altijd verzekerd zijn van energie.

Vier van de twintig gezondheidscentra in ons werkingsgebied beschikken vandaag over een waterput met watertoren en twee tanks.

Zonnepaneelinstallaties zijn voorlopig alleen geïnstalleerd op de daken van het Saint-Jean-de-Dieu ziekenhuis in Boko. Die installatie levert voldoende energie voor vijf van de acht afdelingen van het hospitaal. We zoeken volop naar financiering om ook de medische centra van groene energie te voorzien.

Belangrijke partners in dit project zijn de Koning Boudewijnstichting (Water) en Energy Assistance, een vzw opgericht door medewerkers van de ENGIE Groep.

Engery Assistance plaatst zonnepanelen in het ziekenhuis van Boko

Energy Assistance versterkt de conventionele energievoorziening in het ziekenhuis van Boko met fotovoltaïsche zonnepanelen en batterijen.