Ecologische familiale landbouw: PRAFA

“Le Projet de Résilience et d’Autonomisation des Femmes et des Jeunes en Agriculture” (PRAFA)

Eclosio

Voor dit programma werkt de Stichting Hubi & Vinciane samen met haar partner Eclosio, een NGO die verbonden is aan de Faculteit Landbouw van de University Liège (zie ook www.eclosio.ong.  Het betreft een 5-jaren programma (2017 – 2021) dat voor 80 % gefinancierd wordt door de Directie-generaal Ontwikkelingssamenwerking en Humanitaire Hulp (DGD), geïntegreerd in de Federale Overheidsdienst (FOD) Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking. De Stichting Hubi & Vinciane levert als privésponsor de overige 20 % van het werkingsbudget en voert met het lokale SHV-team een deel van de activiteiten in de regio van Parakou zelf uit.

Het programma ondersteunt plattelandsgezinnen (overwegend vrouwen en jongeren) om hun gezondheid en sociale-economische omstandigheden te verbeteren en om op te komen voor hun rechten als kleine landbouwer en producent.

Jongeren en vrouwen worden begeleid om hun familiale agrarische activiteiten op een duurzame wijze te verbeteren (betere voedselvoorziening) en om activiteiten op te starten die inkomsten voor de familie kunnen genereren (ondernemerschap). Het programma wordt uitgevoerd in overleg met de lokale gemeentelijke besturen en departementale overheden.

Concreet wordt er in 44 dorpen in de gemeentes Parakou, Tchaourou en N’Dali gewerkt rond de volgende thema’s :

  • Bewustmaking rond geïntegreerde en ecologisch verantwoorde landbouw en evenwichtige voeding, via campagnes op de radio, via sociale media en door lokale opleidingen in de dorpen.
  • Ondersteuning en advies voor een agro-ecologische aanpak met aandacht voor duurzame landbouwpraktijken, onder meer door het opzetten van demonstratievelden en voorbeeldtuinen.
  • Begeleiding van activiteiten voor ondernemerschap en advies rond het opzetten en het beheer van micro-ondernemingen en familiale bedrijfjes in de landbouwsector.
  • Verspreiding en promotie van de agro-ecologische praktijken en technieken door het uitwisselen van positieve ervaringen.
  • Opzetten van een netwerk voor jonge landbouwondernemers en coördinatie van een  innovatieplatform voor landbouwers.
  • Faciliteren van microfinanciering voor investeringen en mobilisatie van aanvullende middelen.
  • Ondersteuning voor de oprichting van gemeenschappelijke verwerkingseenheden voor het maken van afgeleide producten met hogere toegevoegde waarde en voor het collectief beheer van de opslag van de landbouwproductie.

In dit programma wordt er ook nauw samen gewerkt met de Ferme de Sokounon, als opleidingscentrum en voorbeeldboerderij.