FAN – Voedingsambassadrices

Femme Ambassadrice de Nutrition (FAN)

Om onze verschillende projecten en activiteiten op het vlak van gezonde voeding te verankeren in het lokale dorpsweefsel, hebben we het ambassadeurssysteem bedacht. In de verschillende dorpen gaan we op zoek naar vrouwen die gemotiveerd zijn om de rol van voedingsambassadrice of Femme Ambassadrice de Nutrition (FAN) op te nemen.

FAN

Doel

Met het FAN-project willen we de kennis en de vaardigheden van de lokale gemeenschappen versterken, zodat ze weerbaarder en sterker worden in hun strijd tegen ondervoeding.

Project

Tegen 2024 zullen we meer dan 400 vrouwen hebben opgeleid tot Femmes Ambassadrices de Nutrition

FAN

Beschrijving

In elk dorp werken we met meerdere FAN’s, die elk een groep van ongeveer twintig vrouwen aansturen.

De FAN’s worden eerst opgeleid door onze voedingsdeskundige en krijgen regelmatig opfrissingscursussen. De onderwerpen die tijdens die vormingen aan bod komen, zijn onder meer voeding voor baby’s en jonge kinderen, voeding voor zwangere vrouwen, voeding voor vrouwen die borstvoeding geven, voedselhygiëne en -veiligheid, screening op acute ondervoeding en behandeling van matig acute ondervoeding.

Om de verschillende opleidingen en cursussen te realiseren, werken we intensief samen met het managementteam van de gezondheidszone, de gezondheidswerkers van de staat en de voedingspunten in de gemeentehuizen.

Resultaten of ontwikkeling

Halverwege 2023 hebben we al 220 FAN’s getraind in de verschillende dorpen.
De positieve effecten zijn nu reeds merkbaar. Als we kinderen tussen 6 en 59 maanden screenen, stellen we steeds minder nieuwe gevallen van ernstige ondervoeding vast.

Vereisten

Om trainingen en bijscholingen op een kwalitatief hoogstaande manier te kunnen organiseren, hebben we ondersteunend materiaal nodig. Dat zijn onder andere armbandjes om de brachiale omtrek te meten en educatieve posters die de behandelde onderwerpen op een levendige manier voorstellen.

De taak van een Meisje Voedingsambassadeur in een lagere school

Tijdens het schooljaar 2018-2019 werd ik door de Stichting H&V als één van de vier meisjes geselecteerd om voedingsambassadeur te worden.

Versterking van het team van vrouwelijke voedingsambassadeurs

Mijn naam is BARANON Nadiath. Ik werd gekozen als Femmes Ambassadrices de Nutrition (FAN) om de activiteiten om ondervoeding in mijn dorp te bestrijden.