Belgische artsen op orthopedische missie

In Benin worden jammer genoeg vaak kinderen geboren met misvormde voeten of benen waardoor ze moeilijk of helemaal niet kunnen stappen. Bovendien kunnen hun gezinnen de nodige ziekenhuisbehandeling niet betalen. Ook ontbreekt het in de gezondheidscentra vaak aan gekwalificeerd personeel.

Stichting Hubi & Vinciane wil die kinderen helpen door samen met het Saint-Jean de Dieu-ziekenhuis in Boko orthopedische missies van Belgische chirurgen te organiseren.

Met de organisatie van de orthopedische missies wil de Stichting niet alleen jonge kinderen de kans geven om normaal te kunnen lopen, maar ook de competenties van de medische teams in Benin versterken door kennisdeling met de Belgische artsen.

De eerste missie vond plaats in 2021. Sindsdien gaat een groep van Belgische chirurgen jaarlijks één keer naar Benin om er gedurende een week samen met hun Beninse collega’s operaties uit te voeren. Vooraf onderzoeken ze de verschillende cases die hen doorgestuurd worden en maken ze al een eerste selectie.

Ter plekke onderzoeken ze dan tientallen kinderen die uit alle delen van Benin naar Boko of Papané komen. Ze proberen zoveel mogelijk kinderen te opereren, maar jammer genoeg komt voor een aantal kinderen de ingreep te laat. Hun misvorming is al in een te ver gevorderd stadium waardoor ze niet meer behandeld kunnen worden. Dat maakt ineens ook duidelijk dat de missies idealiter vaker zouden plaatsvinden.

Tijdens twee orthopedische missies in Boko werden telkens bijna twintig kinderen geopereerd en dat na meer dan honderd consultaties. Bij een algemene chirurgische missie in Papané werden vijfendertig operaties uitgevoerd na meer dan vierhonderd (!) consultaties.

Het aantal consultaties toont de grote behoefte bij de kwetsbare bevolking. De artsen stelden tijdens de vele consultaties vast dat er ook grote behoefte is aan andere specialisaties zoals kinderneurologie.

De artsen van Het Heilig Hart Hospitaal van Leuven en doctor Reginald Moreels.

Orthopedische missie in Boko: een sprankeltje hoop voor vele kinderen

Van 8 tot 14 november 2023 kwamen een aantal artsen van het Heilig Hart hospitaal in Leuven naar Boko voor een orthopedische missie.

Orthopedische missie van het Heilig Hartziekenhuis Leuven naar Benin

Van 27 november tot 5 december 2021 ging een team specialisten van het Heilig Hartziekenhuis in Leuven op missie naar Benin.