Opleidingsboerderij – Ferme de Sokounon

Partner van Stichting Hubi & Vinciane

De opleidingsboerderij Centre de Formation, Ferme Sokounon is een experimentele en opleidingsboerderij in het dorp Sokounon, vlakbij Parakou.

De site omvat 37 hectare, met logies voor de broeders, een opleidingslokaal en logement voor 20-30 personen, een groot waterreservoir en kleine meertjes, met fruitbomen (citrusvruchten, mangobomen en een grote bananenplantage), akkers voor mais en rijst, groetentuintjes, een kippen-, konijnenhokken, ossen, een geitenstal en ook honingkorven.

Deze boerderij wordt beheerd door de Franse congregatie, les Frères Missionaires de la Campagne. Deze broeders hebben allen een diploma landbouwkunde. In 2014 werd de VZW ‘les Amis du Monde Rural’ opgericht door een groep lokale sympathisanten en experten om het voortbestaan van deze boerderij te garanderen. Dit centrum heeft ondertussen een uitstekende reputatie in de omgeving en elk jaar komen er een twintigtal Beninse studenten landbouw gedurende enkele maanden stages volgen op de boerderij.

Sinds de opstart van het landbouwprogramma van de Stichting in 2010 wordt nauw samengewerkt met het Centre Sokounon.

Sinds 2015 heeft de Stichting een samenwerkingsovereenkomst. De Stichting investeerde voorlopig vooral in innovatieve landbouwtechnieken, alternatieve energie en verbeterde kwaliteit van afgeleide producten en de verkoop ervan. Dit aanbod van producten moet er op termijn voor zorgen dat de boerderij zelf-voorziend wordt.

In een volgende fase zal er vooral geïnvesteerd worden in de kwaliteit van de opleidingen en een degelijk logement voor Beninse en buitenlandse stagiaires.

Het centrum biedt in samenwerking met de Stichting verschillende opleidingen aan lokale boeren, laagdrempelige en heel concreet. Tegelijk wordt ook nagedacht aan nieuwe vormen van landbouw met nadruk op ecologische technieken en innovatieve voedselproductie.

Capaciteitsversterking van de geïntegreerde landbouwactiviteiten op Ferme de Sokounon.

In de periode van 2016 tot 2018 werd geïnvesteerd in:

  • De kwaliteitsopbouw van de kweekprogramma’s op de boerderij ; met nieuwe 12 konijnenkooien, bouw van de geitenstal en aankoop van melkgeiten type Sanen, 5 nieuwe bijenkorven, een groot kippenhok met broedplaats voor kuikens, aanpassingen van het varkenshok en aanpassingen voor de visvijver.
  • De installatie van een irrigatiesysteem voor de groentetuin met 3 verschillende types irrigatie met een groot waterreservoir en een zonnepaneleninstallatie voor de waterpomp. Het irrigatiesysteem doet nu ook dienst doet als demonstratiesite voor efficiënt waterbeheer
  • Een irrigatiesysteem voor de bananenplantage om het onderhoud ervan te optimaliseren
  • Een verbeterd beheer van de boerderij, met aanwerving van een lokale manager
  • Ondersteuning bij het aanbod van Opleidingen voor lokale boeren – kleine agrarische ondernemers, op verschillende thema’s: dierziekten, bodemherstel, bijenvoeding, honingoogst en -behoud, voortplanting, voedsel en de gezondheid van gevogelte.

Meer dan 500 lokale boeren en boerinnen hebben al deelgenomen aan verschillende opleidingen


De Stichting Hubi & Vinciane ontving in oktober 2019 een subsidie van 19.950 euro van de Provincie Vlaams-Brabant voor het project “Uitbouw van het opleidingscentrum – Ferme de Sokounon”.

Voor meer informatie over de Noord-Zuidprojecten gesteund door de provincie Vlaams-Brabant verwijzen we graag naar het artikel op de website van de Provincie : 310.000 euro voor Noord-Zuidprojecten .


Ismael Bako bezoekt de opleidingsboerderij van Sokounon

Ismael Bako, ambassadeur van onze Stichting, brengt tijdens zijn eerste missie in Benin een bezoek aan de opleidingsboerderij van Sokounon.

Honingproject in Sokounon: op weg naar biologisch voedsel

In de Beninese traditie is honing vooral bekend als medicijn. Zo wordt het gebruikt voor zijn genezende kracht bij wonden en om koorts te verminderen.

Consumptie van geitenmelk in Benin: een interessante piste !

De boerderij van SOKOUNON draagt bij tot de verbetering van de voeding van de bevlking door middel van de consumptie van zuivelproducten.